Objavljeno: 12. 4. 2018. u 09:24
Darko Čokor

Organizatori: Filip Ščuric (2. god. diplomskog studija povijesti), Monika Jerković (2. god. preddiplomskog studija povijesti) i Ante Bećir (1. godina diplomskog studija povijesti).

Mentorica: doc. dr. sc. Ivana Jukić.

Datum: utorak, 17. travnja 2018.

Trajanje: dvorana Osijek od 12:45 do 15:55 sati.

Tema radionice: Susreti različitih naroda, kulturnih i društvenih skupina na stvarnim ili simboličkim, odnosno fizičkim ili mentalnim granicama. Dinamičnost života na/u granicama (bilo fizičkim, bilo mentalnim) svojim dugim povijesnim, političkim, gospodarskim, prometnim, kulturnim (...) procesima nudi opširan izbor tema kojima se može prikazati šarolikost i bogatstvo kolektivnoga mentaliteta nekog prostora. Radionica je zamišljena kao pokušaj otvaranja novih i slabo promoviranih tema u hrvatskoj historiografiji. Organizatori žele ponuditi nekoliko primjera/tema „susreta različitosti“ na hrvatskom povijesnom prostoru te potaknuti slušateljstvo na drugačije i integriranije promišljanje o prošlosti hrvatskoga, europskoga i svjetskoga prostora.

Cilj radionice: Popularizacija teme „granica“ među studentima Hrvatskih studija. Kroz primjere iz mikropovijesti prikazati sliku života na granici. Osim sukoba koji su nedvojbeno postojali, potrebno je promovirati i primjere suživota na granicama kroz povijest. Pritom ponuditi izlagačima „odriješene ruke“ pri izboru metodoloških paradigmi, epistemoloških pristupa i teme kojoj se odluče prikloniti.

Izlagači: doc. dr. sc. Ivana Jukić, doc. dr. sc. Marko Jerković, prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, izv. prof. dr. sc. Alexander Buczynski, izv. prof. dr. sc. Darko Vitek i dr. sc. Rudolf Barišić.

Program:

12:45 pozdravna riječ u ime organizatora: Filip Ščuric
12:50 doc. dr. sc. Ivana Jukić: uvodno izlaganje o granicama
13:10 doc. dr. sc. Marko Jerković: Liminalnost i cistercitski samostan
13:25 prof. dr. sc. Stjepan Ćosić: Pravoslavna zajednica u Dubrovniku do emancipacije u 19. stoljeću
13:40 doc. dr. sc. Ivana Jukić: Nova Barcelona kao primjer neke nove monarhije?
13:55 stanka
14:10 izv. prof. dr. sc. Alexander Buczynski: Vojna Krajina: Lička pukovnija
14:25 izv. prof. dr. sc. Darko Vitek: Dunav – rijeka koja razdvaja
14:40 dr. sc. Rudolf Barišić - Postoje li granice Bosne Srebrene?
14:55 zaključni osvrt i rasprava (moderator Ante Bećir)
15:25 predviđeni završetak

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS