Objavljeno: 21. 5. 2018. u 17:53
Josip Papak

Hrvatski studiji započinju s provođenjem ankete za procjenu rada nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2017./18., putem ISVU-a (Studomata).

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

Hrvatski studiji započinju s provođenjem ankete za procjenu rada nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2017./18., putem ISVU-a (Studomata).

Budući da je odaziv na ankete koje se provode preko Studomata uvijek vrlo nizak, ovim vas putem najljepše molimo da pristupite ocjenjivanju svojih nastavnika u što većem broju. Naime, ozbiljan pristup anketnim upitnicima, vaše ocjene i komentari našeg rada, pomažu nam kako bismo pojedinačno mogli poboljšati i ispraviti neke segmente naše nastave, a ujedno nam pružaju i potpuniju predodžbu o općoj kvaliteti nastave na Hrvatskim studijima. 

Anketa je dobrovoljna i anonimna bez obzira na to što se provodi preko Studomata. Anonimnost je osigurana putem računalnog programa koji svakom studentu dodjeljuje slučajno generiranu šifru i podaci se pohranjuju neovisno o vašim korisničkim računima. Individualni rezultati zaštićeni su, a nastavnici će dobiti na uvid isključivo skupne rezultate vrednovanja nakon završetka ispitnih rokova.

Tehnički podaci o provedbi:

Provedba ankete traje od 21. svibnja 2018. do 10. lipnja 2018. Anketu možete ispuniti i putem mobilne verzije Studomata. Anketu ne morate ispuniti do kraja odjednom, nego je možete privremeno prekinuti i vratiti se njenom ispunjavanju kasnije. Svi nastavnici su zamoljeni da na jednom od predavanja odvoje par minuta za ispunjavanje ankete putem mobilnih uređaja.

Molimo Vvs da eventualne poteškoće vezane uz pristup anketi, kao i eventualan izostanak anketnog upitnika za neki od predmeta koji imate upisan u ljetnom semestru, prijavite na e-mail: jpapak@hrstud.hr

 

Još jednom vas molimo da se anketi odazovete i unaprijed vam zahvaljujemo na suradnji.

 

doc. dr. sc. Lovorka Brajković,

Povjerenica za osiguravanje kvalitete, studijske programe i cjeloživotnu naobrazbu

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS