Objavljeno: 10. 7. 2018. u 13:04
Renata Burai

PRIJELAZ STUDENATA SA SRODNIH SVEUČILIŠTA NA STUDIJSKE PROGRAME HRVATSKIH STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Prijelaz studenata s drugih visokih učilišta moguć je do završetka upisnog roka propisanog za upis na studij. Prijelaz nije moguć tijekom prve akademske godine.

POSTUPAK PODNOŠENJA ZAMOLBE ZA PRIJELAZ

Studenti zamolbu za prijelaz na studij na Hrvatskim studijima mogu predati do petka, 14. rujna 2018. godine u studentskoj službi. Razmatrat će se samo zamolbe koje sadrže sve potrebne priloge:    

  • preslika indeksa (ovjerena na matičnom VU)
  • presliku nastavnog plana i programa po kojem student studira na drugom VU (ovjeren na matičnom VU)
  • preslike opisa položenih predmeta (ovjerene na matičnom VU)
  • ovjereni prijepis ocjena
  • potvrda o uplati 200,00 kn za provedbu postupka usporedbe nastavnih programa

Podatci za uplatu:

Sveučilište u Zagrebu-Hrvatski studiji,

Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb
Kunski IBAN broj: HR2323400091400021282

Model: 00; Poziv na broj: OIB STUDENTA

Svrha: naknada za postupak usporedbe nastavnih programa

 

Studentima prijelaznicima može se izreći polaganje razlikovnih ispita.

 

Iz pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Hrvatskim studijima SuZg

Članak 39.

Uvjeti prijelaza studenata s drugih visokih učilišta

1. Student može podnijeti zahtjev za prijelaz nakon završene prve godine studija.

2. … Vrijeme podnošenja zahtjeva za prijelaz posebno se navodi i u kalendaru nastave i ispita koji se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Hrvatskih studija. Zahtjevi predani izvan propisanog roka neće se razmatrati.

3. Ukoliko je student koji podnosi zahtjev za prijelaz upisao prvi put prvu godinu studija mora na visokom učilištu s kojega želi prijeći steći uvjete za prelazak u višu godinu studija prije podnošenja zahtjeva za prijelaz.

4. Student koji podnosi zahtjev za prijelaz ne smije ponavljati godinu odnosno drugi put upisivati istu godinu studija u trenutku podnošenja zahtjeva za prijelaz.

5. Student koji podnosi zahtjev za prijelaz mora zadovoljiti uvjete za upis u višu godinu studija na visokom učilištu s kojega prelazi odnosno ukoliko su upisi u sljedeću godinu studija izvršeni prije roka u kojem student može podnijeti zahtjev za prijelaz na Hrvatske studije, student mora prvi puta upisati tu godinu studija.

6. U  trenutku podnošenja zahtjeva za prijelaz u drugu godinu studija na Hrvatskim studijima student ne smije imati prosjek ocjena niži od 3,50 te mora imati ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova tijekom prve godine studija iz predmeta propisanih studijskim programom i izvedbenim planom nastave za tu godinu studija.

7. Ukoliko je student koji podnosi zahtjev za prijelaz upisao treću godinu studija u trenutku podnošenja zahtjeva za prijelaz ne smije imati prosjek ocjena niži od 3,50, te mora imati stečenih najmanje 120 ECTS bodova tijekom prve dvije godine studija.

8. Iznimno prijelaz se može odobriti onim studentima koji ne zadovoljavaju uvjete iz stavaka 3. – 7. ovog članka ukoliko je prijelaz potreban zbog teže bolesti, preseljenja obitelji ili nekog drugog opravdanog razloga.

9. O opravdanim razlozima odlučuju voditelj Hrvatskih studija, na prijedlog povjerenika za nastavu i uz mišljenje ECTS-koordinatora.

 

Povjerenica za nastavu i studente

Pročelnikova zamjenica

Prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS