Objavljeno: 26. 10. 2018. u 14:10
Josip Papak

Kandidati za predstavnike u vijećima odsjeka Hrvatskih studija moraju predati prijave Izbornom povjerenstvu najkasnije do 2. studenoga 2018. do 12.00 sati na e-adresu kvaliteta@hrstud.hr

Izbori za studentske predstavnike u vijećima odsjeka Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu održat će se nakon proteka osam dana od objave liste kandidata na službenoj stranici Hrvatskih studija.

 

U vijeća svih osam odsjeka Hrvatskih studija bira se po jedan predstavnik studenata svih razina studija i jedan zamjenik predstavnika studenata. Mogu se kandidirati svi studenti.

Studenti dvopredmetnih studija mogu biti birani za studentskoga predstavnika na jednom odsjeku.

Mandat studentskih predstavnika u vijećima odsjeka traje do sljedećih godišnjih izbora.

Izbori za studentske predstavnike u vijećima odsjeka Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu održat će se na izbornom mjestu u glavnoj zgradi Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

 

 Izborno povjerenstvo za izbore studentskih predstavnika u vijećima odsjeka Hrvatskih studija

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS