Objavljeno: 29. 10. 2018. u 16:20
Josip Papak

Na prijedlog povjerenice za nastavu i studente, pročelnik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o Povjerenstvu za Pročelnikovu nagradu.

Povjerenstvo za Pročelnikovu nagradu utvrdit će posebne kriterije za odabir najboljih studenta svakoga studija.

Povjerenstvo za Pročelnikovu nagradu prema posebno utvrđenim kriterijima i u skladu s podatcima iz ISVU-a, utvrđuje i predlaže pročelniku Hrvatskih studija najboljega studenta svakoga studija za Pročelnikovu nagradu.

Studenti se ne prijavljuju za nagradu. Podatci o studentima evidentiraju se iz Informacijskoga sustava visokih učilišta - ISVU-a.

Pročelnikovu nagradu uručuje pročelnik Hrvatskih studija prilikom obilježavanja Dana Hrvatskih studija, 16. studenoga.

Povjerenstvo za Pročelnikovu nagradu.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS