Objavljeno: 29. 11. 2018. u 09:29
Administrator

Forum hrvatskih manjina 23. studenoga 2018.

Tradicionalni Forum hrvatskih manjina u Hrvatskoj matici iseljenika svake godine okuplja istaknute kulturne djelatnike Hrvata iz različitih zemalja. Ove je godine Forum održan 23. studenoga. prof. Sanja Vulić Budući da je glavna tema Foruma bila Jezična baština hrvatskih autohtonih zajednica Srednje i jugoistočne Europe, pozvana je izv. prof. dr. sc. Sanja Vulić s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu da održi uvodno predavanje. Prof. Vulić svoje je predavanje naslovila „Hrvatski idiomi u autohtonim zajednicama u kontekstu očuvanja nacionalnoga identiteta manjine“. Predavanje su sa zanimanjem pratili ove godine okupljeni Hrvati iz Italije, Mađarske, Srbije, Rumunjske, Crne Gore i Slovenije, te sudionici Foruma iz Hrvatske. Posebice se osvrnuvši na jezičnu situaciju među pomurskim Hrvatima u Mađarskoj, bunjevačkim Hrvatima, gradišćanskim Hrvatima, moliškim Hrvatima i karaševskim Hrvatima, predavačica je istaknula kako je osim očuvanja mjesnih govora (u onolikoj mjeri koliko je to realno moguće) iznimno važno njegovati normirani hrvatski književni jezik kao čvrstu kohezijsku silu koja povezuje sve Hrvate u domovini i dijaspori. Predavanje je prihvaćeno s velikim odobravanjem.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS