Objavljeno: 10. 12. 2018. u 11:50
Josip Papak

Želiš svojim idejama doprinijeti zajednici u kojoj živiš? Želiš pomoći u smanjivanju obrazovnih nejednakosti brainstormajući rješenja u interdisciplinarnom timu studenata iz društveno-humanističkog, umjetničkog i tehničkog područja?

EDUpolicy  LAB - društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih ‎mogućnosti“ je projekt čiji je cilj povećati broj društveno aktivnih studenata/ica u rješavanju problema marginaliziranih skupina u obrazovanju kroz razvoj i provedbu održivog EDUpolicy LAB programa društveno korisnog učenja.

 

Više o partnerima na projektu, projektnim aktivnostima te trajanju projekta možete pročitati ovdje: bit.ly/EDUpolicyLAB_projekt

 

Što je EDUpolicy LAB program?

 

Glavni cilj programa jest potaknuti angažman studenata/ica Hrvatskih studija, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Akademije dramske umjetnosti i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u rješavanju društvenog problema obrazovne integracije socijalno isključenih skupina. Studenti/ce koji se uključe u program bit će upoznati s problemom obrazovne isključenosti u Republici Hrvatskoj te osposobljeni za projektno osmišljavanje rješenja društvenih inovacija u području obrazovne integracije kao i za provođenje javne kampanje za implementaciju tih inovacija.

 

Osim toga, studenti/ce će savladati vještine projekt menadžmenta: osmišljavanje vlastite projektne ideje, pretvaranje te ideje u izvedive aktivnosti, planiranje rada na aktivnostima i njihovog vremenskog tijeka (gantograma), slaganje proračuna aktivnosti, planiranje podjele zadataka, provedbe aktivnosti te evaluacije uspješnosti provedbe!

 

Program se sastoji od nekoliko dijelova:

 

 • 3-dnevni edukacijsko-radionički modul (organiziran za ukupno 35 studenata/ica polaznika/ca programa izvan Zagreba/Slavonskog Broda) koji uključuje radionice poput Mission imposible, Ice Berg modela, Teatra potlačenih te upoznavanje s projektnim planiranjem. Sve troškove puta, smještaja i prehrane pokrivaju organizatori.
 • Podjela studenata/ica u 3 tima koji će osmišljavati studentske projekte obrazovne integracije pojedine socijalno isključene skupine (studenti/ce iz Zagreba i Sl.Broda će biti pomiješani u 3 grupe; u sklopu projekta postoje financijska sredstva za putovanje studenata/ica iz Zagreba u Sl. Brod i obrnuto za potrebe provedbe studentskih projekata)
 • Provedba praktičnog modula EDUpolicy LAB programa - FAZA 1: Provođenje studentskih projekata „na terenu“ (uz logističku i financijsku pomoć projektnog konzorcija)‎
 • Provedba praktičnog modula EDUpolicy LAB programa ‎- FAZA 2: Osmišljavanje društvenih inovacija
 • Provedba praktičnog modula EDUpolicy LAB programa ‎- FAZA 3 Uključivanje u provedbu projekata Instituta za razvoj obrazovanja (IRO)  i Volonterskog centra Slavonski Brod (VSCB)

 

Više detalja o EDUpolicy LAB programu  možete pročitati ovdje: bit.ly/EDUpolicyLAB_program

 

Što se očekuje od studenata/ica?

 

 • Spremnost na interdisciplinarno te međuregionalno druženje i kreativno osmišljavanje rješenja društvenih problema 
 • Otvorenost prema drugačijem i različitom
 • Želja da osobno doprinesete da vaša zajednica bude pravednije i inkluzivnije okruženje
 • Sudjelovanje u edukacijskom modulu te provedbi sve 3 faze praktičnog modula EDUpolicy LAB programa

 

Zašto sudjelovati?

 

 • 3 dana radionica s 35 studenata na dislociranoj lokaciji sa svim pokrivenim troškovima
 • Rad u interdisciplinarnim studentskim timovima
 • Suradnja sa studenticama/ima iz drugog grada / s drugog fakulteta
 • Upoznavanje s vještinama priprema i provedbe projekata (PCM metodologija)
 • Mogućnost osmišljavanja društvenih inovacija
 • Mogućnost stvarnog utjecaja na okolinu u kojoj živite
 • Mogućnost uključivanja u provedbu drugih projekata Instituta za razvoj obrazovanja i Volonterskog centra Slavonski Brod

 

Kada i gdje se prijaviti za sudjelovanje u EDUpolicy LAB projektu?  

Zainteresirani studenti/ce Hrvatskih studija trebaju ispuniti prijavni obrazac na [bit.ly/EDUpolicyLAB_prijava].

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS