Objavljeno: 26. 2. 2019. u 14:42
Uređeno: 28. 2. 2019. u 09:01
Danijela Vnučec Grdović
 

Hrvati i slavenski svijet

Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika

Latinizam franjevaca Bosne Srebrene

Rad s grupama

Suvremena psihologijska istrazivanja u Hrvatskoj

Psihologija u vrjednovanju obrazovanja - hrvatska i međunarodna perspektiva)

Govorni latinski 

Osnovno svladavanje njemačke paleografije: transkripcija i analiza temeljnih dokumenata vojne provenijencije iz 18. i 19. stoljeća

Rim: grad hodočasnika i umjetnosti

Southeastern Europe 1878-1945

Plemstvo u Hrvatskom saboru 1650.-1740.

Povijest parlamentarizma u Hrvatskoj

Uvod u javne politike

Politička sociologija i hrvatsko društvo

Uloga  hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu

Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine

Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine

Medijski trening

Poslovno komuniciranje

Odnosi s medijima
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS