Objavljeno: 18. 3. 2019. u 16:44
Josip Papak

Izborno povjerenstvo Hrvatskih studija za provedbu studentskih izbora sastalo se 18. ožujka u 12.00 sati i pregledalo sve pristigle prijave za Studentski zbor Hrvatskih studija. Utvrđeno je ukupno 18 prijava za Studentski zbor Hrvatskih studija. Sve pristigle prijave ispunjavaju uvjete iz čl. 6. Pravilnika o izborima za studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, stoga je Izborno povjerenstvo utvrdilo popis od 18 kandidata za izbor u Studentski zbor Hrvatskih studija. 

Popis kandidata za Studentski zbor Hrvatskih studija možete pronaći ovdje.

Popis birača za studentske izbore.

Naputak za biračke odbore - Hrvatski studiji

Upute za promatrače - Hrvatski studiji

 

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, u utorak i srijedu 26. i 27. ožujka 2019. održavat će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica. Glasačka mjesta bit će otvorena oba dana od 8 do 20 sati.

Na izborima imaju pravo sudjelovati i birati svi studenti dodiplomskih, preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta i studentski zbor pojedine sastavnice provodit će se istodobno na svim fakultetima i akademijama Sveučilišta u Zagrebu, i to prema odredbama Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

Mandat članova Studentskog zbora Hrvatskih studija započinje s prvim danom naredne akademske godine u odnosu na akademsku godinu u kojoj su izbori održani, a traje dvije akademske godine ili prestankom temeljem uvjeta propisanih Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007).

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za provodenje studentskih izbora

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore SuZ za provodenje studentskih izbora

Odluka o Izbornom povjerenstvu Hrvatskih studija za provedbu studentskih izbora

Odluka o Povjerenstvu za prigovore Hrvatskih studija za provedbu studentskih izbora

Odluka o održavanju studentskih izbora i roku predaje kandidatura

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS