Objavljeno: 27. 3. 2019. u 14:38
Administrator

Prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić s Hrvatskih studija održat će u četvrtak 28. ožujka 2019. u 19 sati u prostorijama Hrvatske paneuropske unije u Zagrebu, Jurišićeva 1a, I. kat. predavanje o temi „Otkrivanje antičkoga Farosa“.

Ulazak je besplatan, a osobito su dobro došli studenti Hrvatskih studija.

Faros, jedan od najstarijih antičkih gradova na istočnoj obali Jadrana, osnovali su grčki doseljenici s otoka Parosa u Egejskom moru početkom IV. st. pr. Kr. na položaju današnjeg Staroga Grada na Hvaru. Usprkos snažnomu otporu autohtonoga stanovništva, podignuta je parska naseobina. Arheološkim istraživanjima otkriveni su jugoistočni kut grada obuhvaćen megalitskim bedemima, istočna gradska vrata s kulama te niz stambenih blokova unutar pravilnoga uličnoga rastera, što predstavlja polazište za proučavanje urbanizma Farosa. Na temelju podataka iz literarnih izvora, u prožimanju s rezultatima arheoloških istraživanja, postalo je moguće rekonstruirati kako je pod okriljem Dionizija Sirakuškoga utemeljena i kako se održala kolonija jonskih Parana na jadranskom otoku Farosu.

Faros je kao i svaki samostalni grčki grad kovao svoj novac. To je poglavito oznaka njegove suverenosti koja jasno ocrtava složenu i turbulentnu povijest ovoga grčkoga grada nastaloga u neprijateljskome okruženju autohtonoga stanovništva. Naime, kovanje novca odražava sudbinu otoka, trgovačke veze i izmjene vlasti na njem, jer numizmatički nalazi pružaju mogućnost rekonstruiranja prošlosti više nego je to moguće u bilo kojoj drugoj domeni arheologije.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS