Objavljeno: 28. 3. 2019. u 12:31
Josip Papak

Izborno povjerenstvo Hrvatskih studija za provođenje studentskih izbora utvrdilo je privremene rezultate izbora za Studentski zbor Hrvatskih studija.

Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor Hrvatskih studija

 

Na Privremene rezultate izbora, svaki student može podnijeti obrazloženi prigovor u periodu od osam radnih dana od dana objavljivanja privremenih rezultata izbora. Prigovori se podnose Izbornom povjerenstvu Hrvatskih studija koje ih zajedno s cjelokupnim izbornim materijalom dostavlja Povjerenstvu za prigovore Hrvatskih studija. Povjerenstvo za prigovore odlučuje o prigovorima u roku od tri radna dana.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS