Objavljeno: 3. 5. 2019. u 15:52
Administrator

Opis poslova:

stručni/a suradnik/ca, pod stručnim vodstvom mentora, vodit će brigu o poslovima izdavaštva, kao što su objavljivanje i distribucija omeđenih publikacija u skladu s izdavačkim planom te objavljivanje časopisa, zatim prikupljanje, sortiranje, arhiviranje dokumentacije vezane za potrebe Službe za izdavačku djelatnost te održavanje veza između tijela na razini Sveučilišta i sastavnica te unutar samih Hrvatskih studija, čime se omogućuje prikupljanje podataka, razmjena ideja i primjena dobre prakse. Sudjelovat će u provedbi pojedinih projekata čija je svrha kontinuirano unaprjeđenje Hrvatskih studija. Koordinirat će posao izdavanja svih publikacija kojima su izdavač ili suizdavač Hrvatski studiji. Održat će vezu s drugim službama, a uz to će obavljati i druge poslove prema nalogu Voditelja ureda i Uprave Hrvatskih studija.
U obzir dolazi završen dodiplomski studiji ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (ostvarenih najmanje 300 ECTS-bodova) ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (ostvarenih najmanje 300 ECTS-a bodova) ili specijalistički diplomski stručni studij (ostvarenih najmanje 300 ECTS-bodova) u području društvenih i humanističkih znanosti.

Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

 

Cjelovit tekst natječaja: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=100230086

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS