Objavljeno: 24. 9. 2019. u 11:39
Administrator

Otvorene su prijave na diplomske studije Hrvatskih studija. Mjesta ima za 276 studenata.

Diplomski studij traje dvije godine, njime se stječe 120 bodova po ECTS-u, a ovisno o smjeru, znanstveni ili nastavnički, stječe se akademski naziv magistra (naziv studija) ili magistra edukacije (naziv studija).

Na dvopredmetne diplomske studije filozofije, hrvatskoga latiniteta, kroatologije i povijesti prijave se primaju elektroničkim putom (ovdje) do srijede 25. rujna 2019. u 23.59.

Jednopredmetno se na diplomskoj razini mogu studirati kroatologija, komunikologija, povijest, psihologija i sociologija. Prijave za razredbeni postupak za jednopredmetne diplomske studije i kombinacije jednopredmetnoga studija s polovicom dvopredmetnoga studija primaju se u utorak 24. rujna od 8.00 do 15.00 sati i u srijedu 25. rujna 2019. od 8.00 do 14.00 sati u prostorijama Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni kampus Borongaj, Borongajska cesta 83d, Zagreb, dvorana Čakovec, na obrascu koji se može preuzeti ovdje ili na mjestu prijave.

Rezultati upisa na diplomske studije bit će objavljeni u četvrtak 26. rujna 2019. do 15 sati.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS