Objavljeno: 21. 10. 2019. u 13:02
Josip Papak

Dragi studenti,

Na prijedlog povjerenika za nastavu i studente, pročelnik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o Povjerenstvu za Pročelnikovu nagradu.

Povjerenstvo za Pročelnikovu nagradu prema posebno utvrđenim kriterijima i u skladu s podatcima iz ISVU-a, utvrđuje i predlaže pročelniku Hrvatskih studija najboljega studenta svakoga studija za Pročelnikovu nagradu.

Studenti se ne prijavljuju za Pročelnikovu nagradu. Podatci o studentima evidentiraju se iz Informacijskoga sustava visokih učilišta - ISVU-a.

Pročelnikovu nagradu uručuje pročelnik Hrvatskih studija prilikom obilježavanja Dana Hrvatskih studija, 14. studenoga.

 

Pročelnikovo priznanje za izvannastavne aktivnosti (čl. 82 Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima na Hrvatskim studijima), u akademskoj godini 2018./2019. dodijelit će se u četvrtak 14. studenoga 2019. godine. Studenti se mogu prijaviti osobno ili mogu prijaviti svoje kolege e-poštom Povjerenstvu za Pročelnikovu nagradu na adresu: kvaliteta@hrstud.hr 

Povjerenstvo za Pročelnikovu nagradu evidentira prijave studenata za Pročelnikovo priznanje i dostavlja prijedlog pročelniku Hrvatskih studija koji donosi konačnu odluku o dodjeli priznanja.

Prijave moraju sadržavati: ime i prezime studenta, kontakt, studij, godinu i razinu studiranja, kratak životopis i opis aktivnosti koja se predlaže za priznanje s obrazloženjem. U slučaju grupnih prijava životopisi pojedinaca mogu biti sasvim kratki, a naglasak je na aktivnosti koja se predlaže u obrazloženju. Prijave se podnose do ponedjeljka 28. listopada 2019. godine.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS