Objavljeno: 8. 11. 2019. u 09:36
Josip Papak

Poštovane kolegice i poštovani kolege,

 

temeljem Odluke o nagrađivanju zaposlenika Hrvatskih studija za objavljene znanstvene radove visoke međunarodne vidljivosti (pročišćen tekst od 26. siječnja 2016. http://www.hrstud.unizg.hr/_download/repository/Odluka_o_nagradjivanju_zaposlenika_HS_za_objavljene_znanstvene_radove_visoke_medjunarodne_vidljivosti.pdf) pozivam vas da Povjerenstvu za osiguravanje kvalitete Hrvatskih studija dostavite svoje prijedloge za nagradu za radove visoke međunarodne vidljivosti objavljene u kalendarskoj godini 2018., a u skladu s navedenom Odlukom. Prijedloge mogu dostaviti svi zaposlenici u znanstveno-nastavnim, suradničkim i nastavnim zvanjima, za sebe ili za druge kolege.

Prijedlozi trebaju sadržavati kratko obrazloženje s bibliografskim podacima rada predloženoga za nagradu i primjerak rada u tiskanom ili digitalnom obliku. Tiskani primjerci radova bit će vraćeni predlagačima po okončanju postupka.

 

Prijedlozi se dostavljaju Uredu za osiguravanje kvalitete, osobno, poštom ili e-mailom (kvaliteta@hrstud.hr), najkasnije do petka, 22. studenoga 2019.

 

 

Srdačno i s poštovanjem,

 

doc. dr. sc. Lovorka Brajković

predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Hrvatskih studija

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS