Nastavni materijali

I. Semestar

Obavezni predmeti

Izborni predmeti

 • Medijska pedagogija
 • Školska pedagogija

II. Semestar

Obavezni predmeti

 • Opća pedagogija
 • Razvojna psihologija

Izborni predmeti

 • Hrvatski pedagozi - Prosvjetiteljstvo
 • Nasilje u obitelji

III. Semestar

Obavezni predmeti

 • Praktične vježbe iz predmetne metodike [Filozofija]
 • Praktične vježbe iz predmetne metodike [Hrvatski jezik i književnost]
 • Praktične vježbe iz predmetne metodike [Latinski jezik i književnost]
 • Praktične vježbe iz predmetne metodike [Povijest]
 • Praktične vježbe iz predmetne metodike [Psihologija]
 • Praktične vježbe iz predmetne metodike [Sociologija]

Izborni predmeti

 • Emocije i moralni odgoj
 • Mediji u nastavi
 • Odgojno-obrazovna integracija djece s teškoćama u razvoju
 • Starogrčki odgoj i obrazovanje
 • Udžbenik kao nastavno sredstvo

IV. Semestar

Obavezni predmeti

 • Korelacijske vježbe iz metodike nastave [Filozofija]
 • Korelacijske vježbe iz metodike nastave [Hrvatski jezik i književnost]
 • Korelacijske vježbe iz metodike nastave [Latinski jezik i književnost]
 • Korelacijske vježbe iz metodike nastave [Povijest]
 • Korelacijske vježbe iz metodike nastave [Psihologija]
 • Korelacijske vježbe iz metodike nastave [Sociologija]

Izborni predmeti

 • Filozofija odgoja
 • Hrvatski pedagozi - Renesansa
 • Odgojno-obrazovna integracija djece s teškoćama u razvoju
 • Odgoj u vrijeme antike

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS