Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Nastavnici i predmeti
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. paed. Martina Horvat e-mail  
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Neven Hrvatić e-mail  
viši predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. dr. sc. Lucia Miškulin Saletović e-mail  
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum 245-7626 7626 e-mail 018
doc. dr. sc. Katarina Dadić e-mail  
doc. dr. sc. Marjan Ninčević 7663 e-mail 106

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. ling. Stephane Paul Michel e-mail  
mag. phil. Kristina Šekrst e-mail  
dr. sc. Ivan Uldrijan e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademska pismenost
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Akademski engleski
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Akademski francuski
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Akademski njemački
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Biblioterapija u nastavi književnosti
1,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Didaktika
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad (POV-ns_smjer)
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Filozofija globalizacije
1,1,1
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Filozofija odgoja
1,0,0
2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Introduction to Sociolinguistics
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Korelacijske vježbe i nastavna praksa
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Mediji u nastavi
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Međukulturni odgoj
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Metodika nastave filozofije, logike i etike
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave Hrvatskoga jezika
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave povijesti
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave psihologije
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave sociologije
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Motivacija u nastavnom procesu
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulu
1,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Opća pedagogija
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Pedagogija djetinjstva
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Pedagogija roditeljstva
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Pedagoška psihologija
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Pedagoški menadžment suvremene škole
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Filozofija]
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Hrvatski jezik]
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Latinski jezik i književnost]
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Povijest]
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija]
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Sociologija]
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Psihologija u hrvatskoj književnosti
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Razvojna psihologija
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Razvojna psihopatologija
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Refleksivna odgojno-obrazovna praksa
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Strategije za aktivno učenje
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Školska pedagogija
1,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Terapijska pedagogija 1
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Terapijska pedagogija 2
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 1
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 2
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 3
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 4
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Upravljanje odgojno-obrazovnim tijekovima
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Završni rad
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS