Studijski program

Nastavnička naobrazba na Hrvatskim studijima organizirana je u sklopu diplomskoga studija. Sastoji se od obveznih i izbornih predmeta. Obavezni predmeti su: Pedagogija, Didaktika, Predmetne metodike, Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija te Praktične i Korelacijske vježbe. Skupinu izbornih kolegija čini dvadesetak različitih predmeta koji se sukcesivno uzimaju iz područja psihologije, pedagogije, komunikologije te interdisciplinarnog područja. Sveukupno opterećenje sa završnom radnjom iznosi 60 ECTS. Završetkom studija student stječe akademski naslov „magistar edukacije (struke), npr. magistar edukacije povijesti, magistar edukacije sociologije itd.

 

Popis i opisi svih predmeta koji se izvode 2013-2014 dostupni su u Informacijskom paketu – katalogu predmeta.

 


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS