Objavljeno: 3. 11. 2017. u 13:12
Uređeno: 16. 1. 2018. u 09:24
Ivana Lebo

Javna obrana doktorskoga rada Sonje Kirchhoffer pod naslovom "Privatni prostor antičkoga grada na tlu Liburnije", pod mentorstvom prof. dr. sc. Anamarije Kurilić, u okviru poslijediplomskoga doktorskoga studija povijesti, održat će se u petak 10. studenoga 2017. u 11:00 sati u dvorani Velika vijećnica.

Povjerenstvo za obranu doktorskoga rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Mladen Tomorad, (predsjednik)
  2. doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
  3. doc. dr. sc. Zrinka Serventi
Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS