Objavljeno: 3. 12. 2018. u 17:52
Josip Zekić

Pozivamo Vas na drugo nadseminarsko izlaganje koje će održati student Poslijediplomskoga doktorskoga studija filozofije Domagoj Polanščak. Izlaganje će se održati u srijedu 12. prosinca 2018. s početkom u 14:00h u dvorani Velika vijećnica. Naslov nadseminarskoga izlaganja je: Kritički prikaz božanskih stvari u Corpus Aristotelicum.

Prisustvovanje nadseminarima dio je studijskih obveza svih studenata poslijediplomskoga doktorskoga studija filozofije.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS