Društvo studenata povijesti „Ivan Lučić – Lucius“

Popuni pristupnicu i učlani se u prvu udrugu studenata povijesti u Hrvatskoj!

 

dsp.lucius@gmail.com

Facebook stranica

 

O nama

Društvo studenata povijesti „Ivan Lučić – Lucius“ (DSP Lucius), koje okuplja studente povijesti Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, osnovano je 1999. godine na inicijativu studenata treće i četvrte godine. Društvo je dobilo naziv prema ocu hrvatske moderne historiografije, Ivanu Lučiću, poznatom i pod latiniziranim imenom Lucius. Na prvoj izbornoj skupštini održanoj 30. svibnja 1999. za predsjednika je izabran Daniel Mondekar, za potpredsjednike Tomislav Car i Ivan Penava, a za tajnika Ivo Dumančić.

Društvo studenata povijesti „Ivan Lučić – Lucius“ upisano je u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 21003831.

Ciljevi

Okupljanje sadašnjih studenata povijesti Hrvatskih studija te studenata povijesti drugih visokih učilišta u Hrvatskoj zainteresiranih za rad na promicanju i istraživanju domovinske povijesti naš je temeljni cilj. DSP se zalaže za što sadržajnije sudjelovanje svojih članova u studiranju te znanstvenom i stručnom radu te za marljivost i ustrajnost na vlastitom općem, stručnom i znanstvenom usavršavanju tijekom preddiplomskoga i diplomskoga studija.
Kako bi ostvario svoje ciljeve, DSP surađuje s nadležnim državnim tijelima, ustanovama i institutima, organizira seminare i znanstvene simpozije, izdaje vlastite publikacije, organizira stručna putovanja u svrhu upoznavanja studenata s događajima i mjestima na kojima su se ti događaji odvijali te sudjeluje u projektima znanstvenih i stručnih institucija.

Što radimo?

DSP Lucius godišnje organizira znanstveno-stručni skup pod nazivom "Dies historiae", koji svoju tradiciju bilježi već više od petnaest godina, gdje sudjeluju ugledni profesori i znanstvenici. Osim toga, DSP organizira i interdisciplinarni studentski simpozij, također jednom godišnje. Uz sve navedeno, redovito se održavaju tribine, predavanja i predstavljanja knjiga aktualne historiografske tematike.

Izdanja

Posebno se ponosimo našim izdanjima, za koja uvijek imamo svesrdnu pomoć Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu:

Biblioteka „Dies“ – zbornici radova sa znanstvenih skupova „Dies historiae“

Od 2003. DSP organizira znanstveni skup „Dies historiae“. Znanstveni skup ima tradiciju održavanja krajem tekuće godine, odnosno u prosincu. Skup prati biblioteka.

„Dies historiae“

2003. – Gradske marginalne skupine kroz srednji vijek i ranomoderno doba 
2004. – Dodiri civilizacije i/ili „civilizacija“ na hrvatskom povijesnom prostoru 
2005. – Raznolikosti među hrvatskim plemstvom kroz povijest 
2006. – Tajna društva 
2007. – Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest
2008. – „Bibe aquam de cisterna tua et fluenta putei tui“ – Voda i njezina uloga kroz povijest 
2009. – Predrasude i stereotipi kroz povijest 
2010. – Identiteti kroz povijest i identiteti danas 
2011. – Domovinski rat – istraženost i kontroverze 
2012. – Žene kroz povijest 
2013. – Res novae et seditiones: pobuna kao čimbenik promjene 
2014. – „Negativci“ – ozloglašene i omražene povijesne osobe iz druge perspektive (program)
2015. – Pogled na društvo kroz prizmu zabave (program)
2016. – Atentati kao sredstva političke borbe (program)
2017. – Društvena povijest: mogućnosti i izazovi u kontekstu hrvatske historiografije (program)
2018. – Prvi svjetski rat: sto godina nakon (program)

26. studenoga 2019. Školstvo i društvene prilike kroz povijest. Organizacijski odbor: Matija Čeh, Vlatko Smiljanić      (u pripremi i u suradnji s Udrugom studenata "Studia Croatica")


Biblioteka „Lucius“ – časopis DSP Lucius

Zbornik radova odnosno časopis pokrenut je 2002. godine od strane nekoliko studenata povijesti Hrvatskih studija te je kao takav prvi časopis u Hrvatskoj. Glavni cilj je prikupljanje i sistematiziranje studentskih radove povijesne tematike u jednoj serijskoj publikaciji i tako studentima povijesti omogući objavljivanje rezultata njihovih istraživanja. Uređivačka koncepcija časopisa slijedi tendenciju objavljivanja zaista uspješnih studentskih radova, što znači radova nagrađenih rektorovom nagradom, uspješnih diplomskih radova te seminarskih radova studenata povijesti. Važno je naglasiti da vrijednost nekog teksta za objavljivanje u časopisu ne određuju studenti već se ta odluka prepušta profesorima i znanstvenicima. Svi radovi nagrađeni Rektorovom nagradom se objavljuju jer ta nagrada sama po sebi ima određenu težinu, diplomski radovi se objavljuju uz suglasnost profesora mentora i članova komisije koja je sudjelovala pri obrani diplomskog rada, dok seminarski radovi prolaze recenziju barem dva profesora koja su specijalizirala područje kojim se rad bavi. Glavni urednik i uredništvo mijenjaju se svakim novim vodstvom.

Interdisciplinarni studentski simpoziji

2014. – I. interdisciplinarni studentski simpozij: Utjecaji povijesnih prekretnica na društvene preobražaje
2015. – II. interdisciplinarni studentski simpozij: Povijest i umjetnost
2016. – III. interdisciplinarni studentski simpozij: Razlozi i načini mitologizacije povijesti
2017. – IV. interdisciplinarni studentski simpozij: „Tijesan mi bijaše vijek, a velebna bješe mi duša“: pojedinci izvan svoga vremena kroz povijest (organiziran u suradnji s Festivalom povijesti „Kliofest“ i održan u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu)
2019. – V. interdisciplinarni studentski simpozij: 80. godina od početka Drugoga svjetskoga rata (u pripremi)


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS