Gostujuća predavanja

2014.

Danijela Stefanović (Odelenje za istoriju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu): Egipat i Nubija u vreme Srednjeg carstva (oko 2040-1750. god. pre n.e.)

2014.

Danijela Stefanović (Odelenje za istoriju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu): Egipat i istočni Mediteran u XIII/XII veku pre n.e.

2014.

Danijela Stefanović (Odelenje za istoriju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu): Egipat i Stari istok krajem VII veka pre n.e.

2013

Joanna Popielska (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, University of Pultusk, Poljska): The Pyramid Texts - the world oldest religious book“,

2013.

Joanna Popielska (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, University of Pultusk, Poljska): Ancient Egyptian Creator in the Old Kingdom religious texts

2013.

Joanna Popielska (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, University of Pultusk, Poljska) Ancient Egyptians enjoyed life!

2013.

Joanna Popielska (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, University of Pultusk, Poljska): Did the Egyptian Creator have a Dog Face?

2013.

Beatrix Gessler-Löhr (Institute of Egyptology, University of Heidelberg): The New Kingdom necropolis of Saqqara worldwide – excavating in museums


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS