Međunarodna udruženja

Međunarodna udruženja u koja su uključeni članovi Odjela za povijest

IAE – International Association of Egyptologists

Međunarodno udruženje Egiptologa koje okuplja egiptologe iz cijeloga svijeta. Svake četiri godine organizira kongrese egiptologa; u suradnji s Griffith Institute Sveučilišta u Oxfordu kontionirano objavljuje The Online Egyptological Bibliography koja okuplja prethodne zasebne baze: Aigyptos database, Bibliographie Altäegypten i Annual Egyptological Bibliography (AEB).

ICOM – International Council of Museums

Međunarodno udruženje muzeja. Osnovano 1926. pod okriljem Lige naroda pod nazivom Ureda za muzeje. Od       1946. djeluje pod današnim imenom sa središtem u Parizu. U njegov rad uključeno je danas 140 država i 113 nacionalnih odbora. Ciljevi: unapređenje muzejske djelatnosti u svim područjima djelovanja te međusobna suradnja među muzejima, kustosima i znanstvenicima. Hrvatska je uključena u djelovanje ICOM-a od 1946. do danas te su njeni članovi uključeni u brojne komitete.

CIPEG – International Committe for Egyptology

Međunarodni komitet za egiptologiju. Djeluje pod okriljem ICOM-a ali kao zasebno i nezavisno tijelo. Svoje članove okuplja svake godine na godišnim skupštinama. Brine se očuvanju egipatske baštine u Egiptu i svijetu, muzejskim zbirkama. Preko CIPEG-a danas djeluje "Global Egyptian museum" virtulani online muzej koji obuhvaća građu dvadesetak muzejskih institucija u svijetu s oko 15000 predmeta. Projekt doc. dr. sc. Mladena Tomorada "Croato-Aegyptica Electronica" surađuje s ovim virtualnim muzejom od 2004. godine.

ASTENE – Association for the Study of Travel in Egypt and the Near East

Međunarodno udruženje sa središtem u Velikoj Britaniji (trenutno središte je u Oxfordu) koje obuhvaća svjetske stručnjake koji se bave razvojem egiptologije i drugih znanosti koje izučavaju prostor Bliskog Istoka (u njega je uključen i naš prostor pod osmanskom vlašću) te putnike i istraživače ovog dijela svijeta. Udruženje djeluje od sredine 90-ih godine 20. stoljeća te je do sada održalo deset konferencija koje se održavaju svake dvije godine.

Egypt and Austria

Međunarodno udruženje koje uključuje stručnjake s prostora bivših država Habsburške Monarhije i Austro-Ugarske koji istražuju razvoje egiptologije na ovom prostoru, nastanak muzejskih zbirki, putnike i istraživače koji su djelovali na ovom prostoru od kraja 18. stoljeća do danas. Središte organizacije je u Beču te svake dvije godine društvo organizira zasebne konferencije (do sada je održano devet skupova).


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS