Povijest
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Gospodarska povijest hrvatskoga modernoga društva (202692)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30P )
1 INFO
4.0 Hrvatska kulturna povijest (202690)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30P )
1 INFO
ECTS EDU(17065) Nastavnički modul - Obvezni kolegiji
=> Nastavnički modul - Obvezni kolegiji u 1.semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (96487)
Pranjić, M.; Ninčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Opća pedagogija (144706)
Pranjić, M.; Dadić, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Razvojna psihologija (200551)
Brajković, L.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
ECTS POV-dipl (4411): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju povijesti
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antički putevi i komunikacije na tlu Hrvatske (202952) *
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Arhivistika za povjesničare (202954) *
Popić, T.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Biblical Archaeology (202854)
Glazer, E.
1,1,1
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Diktature u srednjoj Europi (202953) *
Bušić, K.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Društva i uljudbe istočnoga Sredozemlja (202862)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Historiografski praktikum (202867)
Popić, T.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska vojna povijest 1990.-1995. godine (202852) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Hrvatsko-ugarska prožimanja u XIX. stoljeću (203992) *
Holjevac, Ž.
1,1,1
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Jugoslavenske sigurnosne službe od 1944. do 1992. (202915) *
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Kaptoli i samostani: žarišta srednjovjekovne civilizacije (202860)
Jerković, M.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Moderna i suvremena povijest Bosne i Hercegovine (79192)
Lučić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
4.0 Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi (201518) *
Prosperov Novak, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Odnos Crkve i države (202887)
Popić, T.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Osnove njemačke paleografije (202917) *
Buczynski, A.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Otpor, oporba i disidentstvo u Hrvatskoj 1945. - 1990. (209181) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Plemstvo u Hrvatskom saboru 1650.-1740. (130541) *
Jukić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Postanje hrvatskoga jezika (201520) *
Holzer, G.
1,0,0
30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Povijest Egipta, Grčke i Rima u filmskoj umjetnosti- činjenice vs.fikcija (202895)
Tomorad, M.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Povijest i arheologija (202967) *
Glazer, E.
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Povijest kršćanstva u Hrvata (203989) *
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Povijest Palestine (203990) *
Glazer, E.
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Povijest parlamentarizma u Hrvatskoj (203991) *
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Povijest Vojne krajine (202897)
Milković, K.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Rat u europskoj povijesti-Domovinski rat (202905)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779) *
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Rim: grad hodočasnika i umjetnosti (203993) *
Jukić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Rimska vojska na tlu Hrvatske (202914) *
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Slavne žene staroga svijeta (202911)
Tomorad, M.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Southeastern Europe 1878-1945 (188548) *
1,1,1
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Srednjovjekovni sudbeni spisi (202906) *
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Totalitarni režimi (173144)
Bušić, K.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Usmena povijest o ratovima u Hrvatskoj (202920)
Bušić, K.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2 INFO
3.0 Vojno-politički odnosi u BiH 1990.-1995. (202921)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Život antičke obitelji u provinciji (79210) *
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (202475)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
4.0 Hrvatska politička povijest (202693)
Bušić, K.; Jukić, I.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Metodika nastave povijesti (53907)
Bušljeta Kardum, R.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
ECTS EDU (17148): Nastavnički modul - Obvezni kolegiji
=> Nastavnički modul - Obvezni kolegiji u 2.semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (201263)
Bušljeta Kardum, R.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
ECTS POV-dipl (4411): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju povijesti
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antički putevi i komunikacije na tlu Hrvatske (202952)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Arhivistika za povjesničare (202954)
Popić, T.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Biblical Archaeology (202854) *
Glazer, E.
1,1,1
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Diktature u srednjoj Europi (202953)
Bušić, K.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Društva i uljudbe istočnoga Sredozemlja (202862) *
Glazer, E.
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Historiografski praktikum (202867) *
Popić, T.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska vojna povijest 1990.-1995. godine (202852)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Hrvatsko-ugarska prožimanja u XIX. stoljeću (203992)
Holjevac, Ž.
1,1,1
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Jugoslavenske sigurnosne službe od 1944. do 1992. (202915) *
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Kaptoli i samostani: žarišta srednjovjekovne civilizacije (202860) *
Jerković, M.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Moderna i suvremena povijest Bosne i Hercegovine (79192) *
Lučić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
4.0 Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi (201518)
Prosperov Novak, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Odnos Crkve i države (202887) *
Popić, T.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Osnove njemačke paleografije (202917)
Buczynski, A.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Otpor, oporba i disidentstvo u Hrvatskoj 1945. - 1990. (209181)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Plemstvo u Hrvatskom saboru 1650.-1740. (130541) *
Jukić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Postanje hrvatskoga jezika (201520)
Holzer, G.
1,0,0
30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Povijest Egipta, Grčke i Rima u filmskoj umjetnosti- činjenice vs.fikcija (202895) *
Tomorad, M.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Povijest i arheologija (202967)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Povijest kršćanstva u Hrvata (203989)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Povijest Palestine (203990)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Povijest parlamentarizma u Hrvatskoj (203991) *
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Povijest Vojne krajine (202897) *
Milković, K.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Rat u europskoj povijesti-Domovinski rat (202905) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Rim: grad hodočasnika i umjetnosti (203993)
Jukić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Rimska vojska na tlu Hrvatske (202914)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Slavne žene staroga svijeta (202911) *
Tomorad, M.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Southeastern Europe 1878-1945 (188548) *
1,1,1
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Srednjovjekovni sudbeni spisi (202906) *
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Totalitarni režimi (173144) *
Bušić, K.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Usmena povijest o ratovima u Hrvatskoj (202920) *
Bušić, K.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2 INFO
3.0 Vojno-politički odnosi u BiH 1990.-1995. (202921) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Život antičke obitelji u provinciji (79210)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Gospodarska povijest hrvatskoga modernoga društva (202692)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30P )
1 INFO
4.0 Hrvatska kulturna povijest (202690)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30P )
1 INFO
ECTS EDU(17065) Nastavnički modul - Obvezni kolegiji
=> Nastavnički modul - Obvezni kolegiji u 1.semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (96487)
Pranjić, M.; Ninčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Opća pedagogija (144706)
Pranjić, M.; Dadić, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Razvojna psihologija (200551)
Brajković, L.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
ECTS POV-dipl (4411): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju povijesti
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antički putevi i komunikacije na tlu Hrvatske (202952) *
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Arhivistika za povjesničare (202954) *
Popić, T.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Biblical Archaeology (202854)
Glazer, E.
1,1,1
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Diktature u srednjoj Europi (202953) *
Bušić, K.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Društva i uljudbe istočnoga Sredozemlja (202862)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Historiografski praktikum (202867)
Popić, T.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska vojna povijest 1990.-1995. godine (202852) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Hrvatsko-ugarska prožimanja u XIX. stoljeću (203992) *
Holjevac, Ž.
1,1,1
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Jugoslavenske sigurnosne službe od 1944. do 1992. (202915) *
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Kaptoli i samostani: žarišta srednjovjekovne civilizacije (202860)
Jerković, M.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Moderna i suvremena povijest Bosne i Hercegovine (79192)
Lučić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
4.0 Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi (201518) *
Prosperov Novak, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Odnos Crkve i države (202887)
Popić, T.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Osnove njemačke paleografije (202917) *
Buczynski, A.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Otpor, oporba i disidentstvo u Hrvatskoj 1945. - 1990. (209181) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Plemstvo u Hrvatskom saboru 1650.-1740. (130541) *
Jukić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Postanje hrvatskoga jezika (201520) *
Holzer, G.
1,0,0
30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Povijest Egipta, Grčke i Rima u filmskoj umjetnosti- činjenice vs.fikcija (202895)
Tomorad, M.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Povijest i arheologija (202967) *
Glazer, E.
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Povijest kršćanstva u Hrvata (203989) *
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Povijest Palestine (203990) *
Glazer, E.
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Povijest parlamentarizma u Hrvatskoj (203991) *
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Povijest Vojne krajine (202897)
Milković, K.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Rat u europskoj povijesti-Domovinski rat (202905)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779) *
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Rim: grad hodočasnika i umjetnosti (203993) *
Jukić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Rimska vojska na tlu Hrvatske (202914) *
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Slavne žene staroga svijeta (202911)
Tomorad, M.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Southeastern Europe 1878-1945 (188548) *
1,1,1
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Srednjovjekovni sudbeni spisi (202906) *
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Totalitarni režimi (173144)
Bušić, K.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Usmena povijest o ratovima u Hrvatskoj (202920)
Bušić, K.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2 INFO
3.0 Vojno-politički odnosi u BiH 1990.-1995. (202921)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Život antičke obitelji u provinciji (79210) *
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (202475)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
4.0 Hrvatska politička povijest (202693)
Bušić, K.; Jukić, I.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Metodika nastave povijesti (53907)
Bušljeta Kardum, R.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
ECTS EDU (17148): Nastavnički modul - Obvezni kolegiji
=> Nastavnički modul - Obvezni kolegiji u 2.semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (201263)
Bušljeta Kardum, R.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
ECTS POV-dipl (4411): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju povijesti
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antički putevi i komunikacije na tlu Hrvatske (202952)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Arhivistika za povjesničare (202954)
Popić, T.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Biblical Archaeology (202854) *
Glazer, E.
1,1,1
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Diktature u srednjoj Europi (202953)
Bušić, K.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Društva i uljudbe istočnoga Sredozemlja (202862) *
Glazer, E.
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Historiografski praktikum (202867) *
Popić, T.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Hrvatska vojna povijest 1990.-1995. godine (202852)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Hrvatsko-ugarska prožimanja u XIX. stoljeću (203992)
Holjevac, Ž.
1,1,1
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Jugoslavenske sigurnosne službe od 1944. do 1992. (202915) *
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Kaptoli i samostani: žarišta srednjovjekovne civilizacije (202860) *
Jerković, M.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Moderna i suvremena povijest Bosne i Hercegovine (79192) *
Lučić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
4.0 Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi (201518)
Prosperov Novak, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Odnos Crkve i države (202887) *
Popić, T.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Osnove njemačke paleografije (202917)
Buczynski, A.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Otpor, oporba i disidentstvo u Hrvatskoj 1945. - 1990. (209181)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Plemstvo u Hrvatskom saboru 1650.-1740. (130541) *
Jukić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Postanje hrvatskoga jezika (201520)
Holzer, G.
1,0,0
30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Povijest Egipta, Grčke i Rima u filmskoj umjetnosti- činjenice vs.fikcija (202895) *
Tomorad, M.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Povijest i arheologija (202967)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Povijest kršćanstva u Hrvata (203989)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Povijest Palestine (203990)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Povijest parlamentarizma u Hrvatskoj (203991) *
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Povijest Vojne krajine (202897) *
Milković, K.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Rat u europskoj povijesti-Domovinski rat (202905) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2 INFO
3.0 Rim: grad hodočasnika i umjetnosti (203993)
Jukić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Rimska vojska na tlu Hrvatske (202914)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Slavne žene staroga svijeta (202911) *
Tomorad, M.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Southeastern Europe 1878-1945 (188548) *
1,1,1
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Srednjovjekovni sudbeni spisi (202906) *
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Totalitarni režimi (173144) *
Bušić, K.
1,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
3.0 Usmena povijest o ratovima u Hrvatskoj (202920) *
Bušić, K.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2 INFO
3.0 Vojno-politički odnosi u BiH 1990.-1995. (202921) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS