Predmeti na engleskom

2014-2015 PREDDIPLOMSKI STUDIJ

The history and culture of the Ancient Greece and Rome in Motion Pictures · Mladen Tomorad, zimski semestar, 4 ECTS, razina B2

The history of the Late Antiquity and the Middle Ages in Motion Pictures · Mladen Tomorad, ljetni semestar, 4 ECTS, razina B2

2014-2015 DIPLOMSKI STUDIJ

The penetration and dissemination of the Ancient Egyptian cults in Greco-Roman world · Mladen Tomorad, ljetni semestar, 4 ECTS, razina B2

2013-2014 PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Ancient Egypt, Greece and Rome in Motion Pictures: Facts vs. Fiction · Mladen Tomorad, zimski semestar, 4 ECTS

The History of the United States of America in the 19th Century in Motion Pictures: Fiction and Reality · Mladen Tomorad, zimski semestar, 4 ECTS

The origins and consequences of the American civil war (1800-1880) · Mladen Tomorad, ljetni semestar, 4 ECTS

2013-2014 DIPLOMSKI STUDIJ

Protest and revolution in the 20th and 21st century · Cody McClain Brown, ljetni semestar, 3 ECTS

2012-2013 PREDDIPLOMSKI STUDIJ

History and culture of the Ancient Egypt · Mladen Tomorad, zimski semestar, 3 ECTS

The History of the United States of America in the 19th century: Myths and legends of the American “Wild West” · Mladen Tomorad, ljetni semestar, 4 ECTS


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS