O odsjeku

Studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu nastao je tijekom 1996. godine kada je započet postupak prihvaćanja četverogodišnjeg dodiplomskog studijskog programa povijesti. Nastava se započela izvoditi tijekom akademske godine 1997./1998. Današnji studij temelji se na studijskom programu koji se prema bolonjskom sustavu započeo izvoditi tijekom akademske godine 2005./2006. Sve tri razine studija povijesti na našem odjelu ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima povijesti i drugih srodnih humanističkih znanosti. Tijekom proteklih devet akademskih godina program je doživio neke izmjene kako bi se studijski program koji se izvodi što bolje prilagodio studentima te olakšalo njihovo studiranje. Specifičnost našeg nastavnog plana je interdisciplinarno povezivanje s drugim povijesnim institucijama (instituti, muzeji, zavodi) što omogućuje našim studentima da se već tijekom preddiplomskog studija započnu istraživački profilirati u područjima koja ih zanimaju. Na diplomskom studiju studentima je omogućena tematska specijalizacija kroz veliki broj izbornih kolegija. Iako studij povijesti na našem odjelu ima naglasak na hrvatsku povijest, on ne isključuje mogućnost profiliranja naših studenata u raznim područjima svjetske povijesti od starih civilizacija starog Istoka do moderne i suvremene povijesti. Razmišljate li o ozbiljnom studiju povijesti pozivamo vas da na ovim stranicama informirate o našim nastavnicima i suradnicima, programu te istraživačkim i znanstvenim postignućima.


Objavljeno: 3. 4. 2019. u 11:27
Administrator

Faros

Predavanje pod naslovom Otkrivanje antičkoga Farosa u Hrvatskoj paneuropskoj uniji 28. ožujka 2019. održala je nastavnica Hrvatskih studija prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić. Nazočnima je prigodne riječi dobrodošlice uputio predsjednik Hrvatske paneuropske unije akademik Mislav Ježić.

Moderatorica predavanja prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol istaknula je plodan rad prof. Jeličić Radonić na istraživanju hrvatskoga arheološkoga nasljeđa u kojem je upravo rad na lokalitetu Faros njezino životno djelo. Njemu je posvetila dvije knjige, a očekuje se i treća u kojoj će objediniti istraživanja jednoga od najvažnijih hrvatskih arheoloških lokaliteta čiji kontinuitet traje od prapovijesti do danas.

Prof. Jeličić Radonić u prvom je dijelu izlaganja opisala pohode Dionizija Sirakuškoga i grčku kolonizaciju Jadrana te na temelju pisanih izvora objasnila dolazak Parana 384. godine prije Krista u grad koji je već nosio ime Faros. Prije uspostave svoje vlasti Parani su se sukobili sa zajednicom Ilira koji su nastanjivali Faros. O važnosti i statusu grada bilo je riječi u drugom dijelu kada je prof. Jeličić Radonić predstavila brojne numizmatičke nalaze koji svjedoče da je polis bio izrazito bogat čemu svjedoči pronađena količina novca iskovana u srebru. Arhitektura i konfiguracija kao i natura loci grada na blago povišenom terenu i u neposrednoj blizini rijeke uobičajen su uzus antičkih infrastrukturnih potreba. Naglasak je bio stavljen i na organizaciju stambenih insula koje su imale stambenu, ali i proizvodnu namjenu. Specifičnost Farosa, njegovu slojevitost i kontinuitet oslikavaju i ranokršćanski nalazi. Prof. Jeličić Radonić prenijela je slušateljstvu višedesetljetno iskustvo rada u konzervaciji i restauraciji crkve Sv. Ivana u kojoj se nalaze rijetki primjerci figuralnih mozaika.

Predavanje su sa zanimanjem pratili i studenti Hrvatskih studija, a po završetku predavanja uslijedila je rasprava.

 

Petar Ušković Croata

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS