Članovi

Poslanje i zadaća

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu savjetodavno je i stručno tijelo pročelnika i Znanstveno-nastavnoga vijeća koje planira, upravlja i raščlanjuje postupke vrjednovanja cjelokupnoga znanstveno-istraživačkoga djelovanja i sustava visokoškolske naobrazbe na Hrvatskim studijama Sveučilišta u Zagrebu. Zadaća je povjerenstva usklađivati kvalitetu rada na Hrvatskim studijima u skladu s etičkim vrjednotama, europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokoga obrazovanja i skrbiti se o kakvoći nastave na Hrvatskim studijima, studijskim programima, studentima i nastavnicima. Povjerenstvo za svoj rad odgovara pročelniku i Znanstveno-nastavnomu vijeću. O svojem radu Povjerenstvo je dužno redovito izvješćivati pročelnika, a preko njega i Znanstveno-nastavno vijeće.

Članovi

  1. povjerenica za osiguravanje kvalitete doc. dr. sc. Lovorka Brajković, predsjednica,
  2. povjerenik za nastavu i studente doc. dr. sc. Dario Vučenović, član
  3. doc. dr. sc. Katarina Dadić, članica
  4. doc. dr. sc. Sandro Skansi, član
  5. Marija Barić Đurđević, članica, predstavnica studenata
  6. Erik Brezovec, mag. sco. et mag. educ. soc., član, predstavnik studenata
  7. Josip Papak, mag. hist. et mag. educ. hist., član, voditelj Ureda za osiguravanje kvalitete
  8. Tatjana Klarić, mag. comm. et. mag. educ. croat., članica, predstavnica vanjskih dionika

 


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS