Članovi

Poslanje i zadaća

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu savjetodavno je i stručno tijelo pročelnika i Znanstveno-nastavnoga vijeća koje planira, upravlja i raščlanjuje postupke vrjednovanja cjelokupnoga znanstveno-istraživačkoga djelovanja i sustava visokoškolske naobrazbe na Hrvatskim studijama Sveučilišta u Zagrebu. Zadaća je povjerenstva usklađivati kvalitetu rada na Hrvatskim studijima u skladu s etičkim vrjednotama, europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokoga obrazovanja i skrbiti se o kakvoći nastave na Hrvatskim studijima, studijskim programima, studentima i nastavnicima. Povjerenstvo za svoj rad odgovara pročelniku i Znanstveno-nastavnomu vijeću. O svojem radu Povjerenstvo je dužno redovito izvješćivati pročelnika, a preko njega i Znanstveno-nastavno vijeće.

Članovi

1. povjerenica za osiguravanje kvalitete doc. dr. sc. Lovorka Brajković, predsjednica,
2. povjerenica za nastavu i studente prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar, potpredsjednica,
3. izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović, članica,
4. prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin, članica,
5. doc. dr. sc. Sandro Skansi, član,
6. Josip Papak, Ured za osiguravanje kvalitete, član,
7. Matej Vrljić, predstavnik studenata, član, i
8. Mijo Beljo, predstavnik studenata, član.

Voditelj Službe za studentske poslove i nastavu sudjeluje u radu Povjerenstva, ali bez prava glasa.


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS