Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
RASPORED 15. CIKLUSA PPDMN 2021.

RASPORED PREDAVANJA: PPDMN 15. ciklus

Akademska godina 2020./2021. 1. semestar

Ime i prezime nastavnika:

Predmet:

prof.dr.sc. Neven Hrvatić

Opća pedagogija /  Kolokvij iz Opće pedagogije*

07.05. 2021. petak       12.00-19.25 h  (online)

08. 05. 2021. subota     9.00-16.25 h   (online)

14. 05. 2021. petak      12.00-19.25 h  (online)

preko Google Meet-a

doc.dr.sc. Iva Ivanković

Didaktika /  Kolokvij iz Didaktike*

15. 05. 2021. subota     9.00-16.25 h   (online)

21. 05. 2021. petak       12.00-19.25 h  (online)

22. 05. 2021. subota      9.00-16.25 h   (online)

preko Google Meet-a

doc.dr.sc. Rona Bušljeta Kardum

Nastavna metodika

28. 05. 2021. petak       12.00-19.25 h   (online)

29. 05. 2021. subota      9.00-16.25h     (online) 

04. 06. 2021. petak       12.00-19.25 h   (online)

Ana Petak, mag. psych.

Dunja Vukelić Jurić,  mag.psych. kolokvij

Razvojna psihologija / Kolokvij iz Razvojne psih.*

05. 06. 2021. subota           9.00-16.25h   (online)

11. 06. 2021. petak          12.00-19.25 h  (online)

12. 06. 2021. subota          9.00-16.25h   (online)

doc.dr.sc. Lovorka Brajković

Dora Korać, mag. psych.

Pedagoška psihologija

18. 06. 2021. petak            12.00-19.25 h   (online)

19. 06. 2021. subota          9.00-16.25h     (online)

25. 06. 2021. petak          12.00-19.25 h   (online)

preko Google Meet-a

doc.dr. sc. Katarina Dadić

Školska pedagogija

26. 06. 2021. subota           9.00-16.25h    (online)

02. 07. 2021. petak             12.00-19.25 h (online)

03. 07. 2021. subota           9.00-16.25h   (online)

preko Google Meet-a

doc.dr. sc. Sandra Car

Medijska pedagogija

09. 07. 2021.petak             12.00-19.25h  (online)

10. 07. 2021. subota            9.00-16.25h   (online)

16. 07. 2021. a petak          12.00-19.25h  (online)

preko Google Meet-a

* kolokviji – nema predavanja

RASPORED PREDAVANJA: PPDMN 15. ciklus

Akademska godina 2020./2021. 2. semestar

doc.dr.sc. Katarina Dadić

doc.dr.sc. Sandra Car

doc.dr.sc. Iva Ivanković

Praktične vježbe  (predavanja  / seminari / vježbe)

03. 09. 2021. petak                   14.00-18.25

04. 09. 2021. subota                9.00 – 18.25

10. 09. 2021. petak                    14.00-18.25

11. 09. 2021. subota                  9.00 – 18.25

17. 09. 2021.petak                     14.00-18.25

18. 09. 2021. subota                  9.00 – 18.25

24. 09. 2021. petak                     14.00-18.25

25. 09. 2021. subota                   9.00 – 18.25

01. 10. 2021. petak                     14.00-18.25

02. 10. 2021. subota                   9.00 – 18.25

08. 10. 2021. petak                     14.00-18.25

09. 10. 2021. subota                   9 .00 – 18.25                         

Pripremna predavanja za hospitacije       

15. 10. 2021. petak                      9.00-16.55

Hospitiranje

Hospitacije*


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS