Kolokvij iz Didaktike

Ogledna prezentacija iz kolokvija Didaktika

Saša Pokos

 

Literatura

Meyer, H. (2002) Didaktika razredne kvake, Zagreb: Educa

Cyriacou, C. (1997) Nastavna umijeća, Zagreb: Educa

Cowley, S. (2006) Tajne uspješnog rada u razredu, Zagreb: Školska knjiga

Glasser, W. (2005) Kvalitetna škola – škola bez prisile, Zagreb: Educa

Glasser, w. (1999) Nastavnik u kvalitetnoj školi, Zagreb: Educa

Terhart, E. (2001) Metode poučavanja i učenja, Zagreb: Educa

Kllipert, H. (2001) Kako uspješno učiti u timu, Zagreb: Educa

Neil, S. (1994) Neverbalna komunikacija u razredu, Zagreb: Educa

Meyer, H. (2005) Što je dobra nastava, Zagreb: Educa

Jensen, E. (2005) Poučavanje s mozgom na umu, Zagreb: Educ

Bognar, L.; Marijević, M. (2002) Didaktika, Zagreb: Školska knjiga

Matijević, M. (2011) Nastava usmjerena na učenika, Zagreb: Školske novine

Poljak, V. (1991) Didaktika, Zagreb: Školska knjiga

Jelavić, F. (2008) Didaktika, Zagreb: Naklada slap


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS