Kolokvij iz Didaktike

Ogledna prezentacija iz kolokvija Didaktika

Saša Pokos

 

Literatura

Meyer, H. (2002) Didaktika razredne kvake, Zagreb: Educa

Cyriacou, C. (1997) Nastavna umijeća, Zagreb: Educa

Cowley, S. (2006) Tajne uspješnog rada u razredu, Zagreb: Školska knjiga

Glasser, W. (2005) Kvalitetna škola – škola bez prisile, Zagreb: Educa

Glasser, w. (1999) Nastavnik u kvalitetnoj školi, Zagreb: Educa

Terhart, E. (2001) Metode poučavanja i učenja, Zagreb: Educa

Kllipert, H. (2001) Kako uspješno učiti u timu, Zagreb: Educa

Neil, S. (1994) Neverbalna komunikacija u razredu, Zagreb: Educa

Meyer, H. (2005) Što je dobra nastava, Zagreb: Educa

Jensen, E. (2005) Poučavanje s mozgom na umu, Zagreb: Educ

Bognar, L.; Marijević, M. (2002) Didaktika, Zagreb: Školska knjiga

Matijević, M. (2011) Nastava usmjerena na učenika, Zagreb: Školske novine

Poljak, V. (1991) Didaktika, Zagreb: Školska knjiga

Jelavić, F. (2008) Didaktika, Zagreb: Naklada slap


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS