Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Literatura

1) Winkel, R., Djeca koju je teško odgajati, Zagreb, 1996.

2) Bratanić, M., Paradoks odgoja, Zagreb, 2002.

3) Flitner, A., Konrade, tako je govorila gospođa mama, Zagreb, 2005.

4) Henting, H., Kakav odgoj želimo. Zagreb, 2007.

5) Seitz, A.-Hallwachs, Montessori ili Waldorf? Zagreb, 1997.

6) Gopnik, A. i dr., Znanstvenik u kolijevci, Zagreb, 2003.

7) Bach, H., Osnove posebne pedagogije, Zagreb, 2005.

8) Milat, J., Pedagogija – teorija osposobljavanja, Zagreb, 2005.

9) Vukasović, A., Pedagogija, Zagreb, 1994.

10) Gudjons, H., Pedagogija. Temeljna znanja, Zagreb, 1993.

11) König, E. Zedler, P., Teorije znanosti o odgoju. Zagreb, 2001.

12) Strugar, V., Biti učitelj. Zagreb: HPKZ, 1993.

13) Mijatović, A. (ur.), Osnove suvremene pedagogije (odabrana poglavlja), Zagreb: HPK, 1999.

14) Morin, E., Odgoj za budućnost. Zagreb: Educa, 2002.

15) Montessori, M., Dijete: tajna djetinjstva, Jastrebarsko: Naklada slap, 2003.

16) Marsh, J. C., Kurikulum; temeljni pojmovi. Zagreb, Educa, 1994.

17) Cindrić, M., Profesija učitelj u svijetu i u Hrvatskoj. Velika Gorica, Persona, 1995.

18) Baranović, B. (ur.), Nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj; različite perspektive. Zagreb, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2006.

19) Marzano, R. J.; Pickering, D. J.; Pollock, J. E., Nastavne strategije: Kako primijeniti devet najuspješnijih nastavnih  strategija. Zagreb: Educa, 2006. 

20) Bahtijarević - Šiber, F., Management ljudskih potencijala. Zagreb, Golden marketing, 1999.

21) Green, B., Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola. Zagreb:Komunikologija, 1996.

22) Domović, V., Školsko ozračje i učinkovitost škole. Jastrebarsko, Naklada Slap, 2003.

23) Armstrong, T., Najbolje škole - Kako istraživanje razvoja čovjeka može usmjeravati pedagošku praksu. Zagreb:  Educa, 2008.

24) Bošnjak, B., Drugo lice škole. Zagreb, Alinea, 1997.

25) Stoll, L. Fink, D., Mijenjajmo naše škole. Zagreb, Educa, 2000.

26) Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jane E. Pollock, Nastavne strategije, Kako primijeniti devet najuspješnijih nastavnih strategija, Educa, Zagreb, 2006.

27) Unesco-ovo svjetsko izvješće, Prema društvima znanja, Educa, Zagreb, 2007.

28) Barry Duffour, Will Curtis (ur.), Studij odgojno-obrazovnih znanosti, Uvod u ključne discipline, Educa, Zagreb, 2012.

29) Yong Zhao, Sustizati ili voditi, Američko obrazovanje u doba globalizacije, Educa, Zagreb, 2012.

30) Liessmann, K., P. (2008) Teorija neobrazovanosti: zablude društva znanja, Zagreb: Jesenski i Turk


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS