Literatura

Berk, L. (2007) Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Buggle, F. (2009) Razvojna psihologija Jeana Piageta. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2004) Odgajam li dobro svoje dijete? Odgovorno roditeljstvo. Zagreb: Marko M. usluge d.o.o.

Čudina-Obradović, M. i Obradović, J. (2006) Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga d.d. 

Delale, E. A. (2006) Emocionalna inteligencija i roditeljstvo. Dijete i društvo: časopis za promicanje prava djeteta, 8(1), 87-103.

Delale, E. A. (2011) Povezanost doživljaja roditeljske kompetentnosti i emocionalne izražajnosti s intenzitetom roditeljskog stresa majki. Psihologijske teme, 20(2), 187-212. 

Goleman, D. (1995) Emocionalna inteligencija. Zagreb: Mozaik knjiga.

Hitrec, G. (Ur) (2006) Škola otvorena roditeljima. Zagreb: Naša djeca.

Juul, J. i Jensen, H. (2010) Od poslušnosti do odgovornosti: kompetencija u pedagoškim odnosima. Zagreb: Naklada Pelago. 

Klarin, M. (2006) Razvoj djece u socijalnom kontekstu. Jastrebarsko. Naklada Slap. 

Lacković-Grgin, K. (2006) Psihologija adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Milanović, M. (ur) (2013) Pomozimo im rasti: priručnik za partnerstvo odgojitelja i roditelja. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.

Miljković, D. i Rijavec, M. (2004) Bolje biti vjetar nego list: psihologija dječjeg samopouzdanja. Zagreb: IEP.

Pećnik, N. i Tokić, A. (2011) Roditelji i djeca na pragu adolescencije: pogled iz tri kuta, izazovi i podrška. Zagreb: Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti. 

Pernar, M.-Frančišković, T. (2008) Psihološki razvoj čovjeka. Rijeka: Uslužni obrt

Pregrad, J. (2010) Knjižica za roditelje: Program prevencije vršnjačkog zlostavljanja „Za sigurno i poticajno okruženje u školama. Zagreb: UNICEF. 

Shapiro L. E. (1997) Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta. Zagreb: Mozaik knjiga.

Seligman, M. E. P. (2007) Optimistično dijete: provjereni program za prevenciju i trajnu zaštitu djece od depresije. Zagreb: IEP. 

Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Frederickson, B.L., Loftus, G.R., Bem i D.J. i Maren, S. (2007) Atkinson/Hilgard Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap. 

Reeve, J. (2009) Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Rijavec, M., Miljković, D. i Brdar, I. (2008) Pozitivna psihologija: znanstveno istraživanje ljudskih snaga i sreće. Zagreb: IEP.

Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (2005) Dječja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS