Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@fhs.hr
MEDIJSKA PEDAGOGIJA

Nositeljica kolegija: doc.dr.sc. Sandra Car

e-mail: scar@hrstud.hr

RASPORED PREDAVANJA

TERMINI KONZULTACIJA

ISPITNI ROKOVI

 03.12.2021. petak                                   12.00-19.25 sati

 

04.12.2021.subota                                    9.00-16.25 sati 

 

10. 12. 2021.petak                                12.00-19.25 sati

utorkom 16-18 sati

prema prethodnom dogovoru mailom (na FHS ili online)

Ured: zgrada knjižnice 

1. Ispitni rok  17. 12. 2021.

od 16:00 (na FHS ili online)

 

2. Ispitni rok  14. 01. 2022.

od 16:00 (na FHS ili online)

 

3. Ispitni rok  21. 01. 2022.

od 16:00 (na FHS ili online)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medijska pedagogija

Doc. dr. sc. Sandra Car

Polaznici/ce će nekoliko dana prije početka kolegija dobiti upute mailom o načinima rada u svakom pojedinom terminu.

Ciljevi kolegija:

●             upoznati vrste masovnih medija i njihova glavna obilježja

●             znati problematizirati masovne medije u kontekstu socijalizacije, odgoja i obrazovanja

●             znati kritički pristupati medijskim sadržajima s odgojnog i obrazovnog stajališta

Termini i teme:

03. 12. 2021.petak             12.00-19.25h 

 • Masovni mediji: povijest, definicija, društvena uloga i funkcija
 • Vrste medija i njihove specifičnosti. Medijske forme i medijski žanrovi.
 • Osnove tehnologije proizvodnje medijskih sadržaja. Specifičnosti medijskog jezika.
 • Teorijska polazišta istraživanja utjecaja medija

04. 12. 2021. subota            9.00-16.25h   

 • Odrastanje uz suvremene medije. Mediji u svakodnevnom životu djece i adolescenata
 • Razvoj razumijevanja medijskih sadržaja u djetinjstvu i adolescenciji     
 • Mediji kao odgojno-socijalizacijski agens. Socijalna konstrukcija stvarnosti.
 • Medijske manipulacije: stereotipi, nasilje, seksualnost, konzumerizam
 • Internet i društvene mreže u adolescenciji

10. 12. 2021. petak          12.00-19.25h  

 • Suvremeni mediji u nastavi
 • Masovni mediji i njihova (buduća) uloga u odgoju i obrazovanju
 • Kritičko promišljanje sadržaja masovne komunikacije. Medijska pismenost.
 • Medijski odgoj u svijetu i u Hrvatskoj
 • Etičke smjernice u kreiranju medijskih sadržaja
 • Medijska politika. Zakonska regulativa u Hrvatskoj i svijetu. Međunarodni dokumenti

Obvezna literatura:

Ciboci, L., Kanižaj, I., Labaš, D., Osmančević, L. (2018). Obitelj i izazovi novih medija. Priručnik s radnim listićima za roditelje, nastavnike i stručne suradnike. Treće dopunjeno izdanje. Zagreb: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu. prirucnik-obitelj-i-izazovi165x240mm-v3-web.pdf (djecamedija.org)

Košir, M., Zgrabljić, N., Ranfl, R. (1999). Život s medijima: Priručnik o odgoju za medije. Zagreb: Doron

Miliša, Z., Zloković, J. (2008). Odgoj i manipulacija djecom u obitelji i medijima: Prepoznavanje i prevencija. Zagreb: MarkoM usluge

Zgrabljić Rotar, N. (ur.) (2005). Medijska pismenost i civilno društvo. Sarajevo: Mediacentar. Poglavlja 1 i 5. Media Literacy-ispravke 080705.qxd

Dopunska literatura (za one koji žele znati više):

Baacke, D. (2013). Medijska pedagogija. Beograd: Fakultet za medije i komunikacije

Buckingham, D. (2000). After the death of childhood: Growing up in the age of electronic media.Cambridge: Politiy Press

Buckingham, D. (2003) Media education: literacy, learning and contemporary culture. Cambridge: Polity press

Erjavec, K., Zgrabljić Rotar, N. (2000). Odgoj za medije u školama u svijetu. Hrvatski model medijskog odgoja. Medijska istraživanja, 6(1), 89-107

Frau-Meigs, D. (2006). Media Education. UNESCO

Hromadžić, H. (2014) Medijska konstrukcija društvene zbilje. Zagreb: AGM

Ilišin, V. (2003). Mediji u slobodnom vremenu djece i komunikacija o medijskim sadržajima. Medijska istraživanja, 9(2), 9-34

Ilišin, V., Bobinac Marinović, A., Radin, F. (2001). Djeca i mediji: Uloga medija u svakodnevnom životu djece. Zagreb: DZOMM/IDIZ

Jensen, K. B. (ed.) (2013). A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies. Routledge

Lemiš, D. (2008) Deca i televizija: globalna perspektiva. Beograd: Clio

Livazović, G., (2009). Teorijsko-metodološke značajke utjecaja medija na adolescente. U: Život i škola, 21 (1), 108.-115

Livingstone, S. (2007) Young People and New Media: Childhood and the Changing Media Environment. London, UK: Sage Publications

Masterman, L., (1982). Teaching the Media. London: Routledge

McLuhan, M. (2008) Razumijevanje medija: mediji kao čovjekovi produžeci. Zagreb: Golden marketing i Tehnička knjiga

Miliša, Z., Tolić, M., Vertovšek, N. (2008) Mediji i mladi: prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji. Zagreb: Sveučilišna knjižara

Potter, J. (2011) Medijska pismenost. Beograd: Clio

Prensky, M. (2001). Digital Natives, digital Immigrants, part 1. On the Horizon, 9(5), 1-6

Rodek, S. (2011). Novi mediji i nova kultura učenja. U: Napredak, 152(1), 9-28

Singer D. G., Singer J. L. (eds.) (2001) Handbook of Children and the Media. London, UK: Sage Publications

Strasburger, V. C., Wilson, B. J., Jordan, A. B. (2009). Children, Adolescents, and the Media. Sage

Tapscott, D. (2011). Odrasti digitalno: Kako mrežna generacija mijenja naš sviiet. Zagreb: Mate

Walrave, M., Ponnet, K., Vanderhoven, E., Haers, J., Segaert, B. (eds.) (2016) Youth 2.0: Social Media and Adolescence:

Connecting, Sharing and Empowering. Switzerland: Springer International Publishing

Winston, B. (1998) Media, technology and society: a history: from the telegraph to the Internet. New York: Routledge


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS