Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA

 

LOVORKA BRAJKOVIĆ | missZDRAVA

 

Nositeljica kolegija: doc.dr.sc. Lovorka Brajković / /Dora Korać, mag. psych

e-mail:lbrajkov1@hrstud.hr

e-mail: dkorac/hrstud.hr

RASPORED PREDAVANJA

TERMINI KONZULTACIJA

ISPITNI ROKOVI

18. 06. 2021. petak            

12.00-19.25 h   (online)

19. 06. 2021. subota         

 9.00-16.25h     (online)

25. 06. 2021. petak         

12.00-19.25 h   (online)

preko Google Meet-a

 


Utorak,
 11:00-12:00 sati na Fakultetu hrvatskih studija; konzultacije na daljinu po dogovoru

1.Ispitni rok  08. srpnja 2021. 

Vrijeme i način polaganja po dogovoru

2. Ispitni rok 15.srpnja 2021. 

 

Vrijeme i način polaganja po dogovoru

 

3. Ispitni rok  22. srpnja 2021.

 

Vrijeme i način polaganja po dogovoru

 

Nastava iz kolegija Pedagoška psihologija će se radi epidemiološke situacije izvoditi u obliku konzultativne nastave na daljinu u predviđenim terminima. Polaznici će tri dana prije predavanja dobiti upute mailom o načinu izvođenja predavanja.

 

PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA

Nositelj: Doc.dr.sc. Lovorka Brajković

Izvoditelji: doc.dr.sc. Lovorka Brajković/Dora Korać, mag. psych

 

 

18. 06. 2021. petak            12.00-19.25 h   (online)

 

 • Uvod u pedagošku psihologiju: što je pedagoška psihologija, povijest pedagoške  psihologije i njezini ciljevi; uloga u obrazovanju i radu nastavnika
 • Učenje i poučavanje - bihevioristički pristupi: klasično i operantno uvjetovanje,  generalizacija i diskriminacija podražaja, pozitivna i negativna potkrepljenja,  Premackovo načelo, nagrade i kazne, primjena u praksi
 • Učenje i poučavanje – teorije socijalnog učenja: opservacijsko učenje - modeliranje i  vikarijsko učenje, primjena u školskoj praksi
 • Učenje i poučavanje - kognitivistički pristupi: teorija obrade informacija, percepcija i  pažnja, kratkoročno (radno) pamćenje, pohrana informacija u dugoročnom pamćenju,  struktura znanja u dugoročnom pamćenju, model dubine obrade informacija, mentalne  mape, mnemotehnike

19. 06. 2021. subota          9.00-16.25h     (online)

 • Individualne razlike: definiranje inteligencije, teorijski pristupi, procjena  inteligencije, povezanost s učenjem i poučavanjem, definiranje kreativnosti, što s  kreativcima u razredu, kako poticati kreativnost kroz nastavu
 • učenici s posebnim potrebama: učenici s teškoćama u razvoju, učenici s teškoćama u  učenju, darovitost, disleksija, disgrafija, diskalkulija, poremećaj pažnje,  hiperaktivnost, agresivnost, prkošenje i suprotstavljanje
 • vršnjačko nasilje: definiranje, raširenost i oblici nasilja, nasilje ili sukob, mogući  uzroci nasilja, kako prepoznati nasilnika, žrtve i nasilnice, posljedice nasilničkog  ponašanja i zastrašivanja, elektroničko nasilje, razlika elektroničkog i neposrednog  nasilja, što možemo učiniti

25. 06. 2021. petak          12.00-19.25 h   (online)

 • emocije i učenje: osnovne vrste emocija, kako emocije utječu na učenje, poticanje  pozitivnih emocija u razredu, emocionalna kompetencija
 • učenje i motivacija u školi: zašto je važna motivacija, intrinzična i ekstrinzična
 • motivacija, osnovne teorije motivacije, kako motivirati, uloga u obrazovnom procesu
 • ocjene i ocjenjivanje: učinkovito poučavanje, usmene i pismene provjere znanja, vrste  i načini izrade zadataka i ocjenjivanje
 • upravljanje razredom: što čini dobrog nastavnika, profesionalne i radne kompetencije,  stilovi upravljanja razredom, kako razviti dobar pristup, primjer dobre prakse – model  restitucije

Literatura:

 • Vizek Vidović, V., Vlahović., Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković,D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-VERN.
 • Woolfolk, A. (2007). Educational Psychology. Boston, MA: Allyn& Bacon.

 Sternberg, R. J. i Williams, W. M. (2002). Educational  psychology. Boston: Allyn & Bacon.Woolfolk, A. (2007). Educational Psychology. Boston, MA: Allyn& Bacon.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS