Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@fhs.hr
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA / Kolokvij iz Razvojne psihologije

                                                                                                

 

 

 

Nositeljica kolegija: doc. dr.sc. Lovorka Brajković

 Ana Petak, mag.psych., Dunja Jurić Vukelić, mag.psych

RASPORED PREDAVANJA

TERMINI KONZULTACIJA

ISPITNI ROKOVI

 

30. 10. 2021. subota      

9.00-16.25h 

 

05. 11. 2021. petak   

12.00-19.25 h  

 

06. 11. 2021. subota     

9.00-16.25h   

Ana Petak, mag.psych.,

Srijeda 10:00-11:00 na Fakultetu hrvatskih studija; konzultacije na daljinu po dogovoru

ured 206

dr. sc. Dunja Jurić Vukelić

Utorak 11:30-12:30 na Fakultetu hrvatskih studija; konzultacije na daljinu po dogovoru

ured 207

1.Ispitni rok  13. 11. 2021.

08:30-09:00 h

 

2. Ispitni rok 26. 11.2021.

11:00-11:30h

 

3. Ispitni rok 03. 2. 2021.

11:00-11:30h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolegij:

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA 

Nositelj kolegija:  doc. dr. sc. Lovorka Brajković

Nastavu izvode: Dunja Jurić-Vukelić, mag. psych. i Ana Petak, mag. psych.

Ciljevi kolegija: 

 • razumjeti temeljne principe psihološkog razvoja čovjeka:


a.    Objasniti uzroke individualnih odstupanja od prosječnog razvojnog puta pojedinaca,
b.    Vrednovati spoznaje iz razvojne psihologije u svjetlu novih rezultata istraživanja i spoznaja molekularne biologije, socijalne psihologije i pozitivne psihologije,
c.    Primijeniti spoznaje o pravilnosti fizičkog, intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvoja na procese obrazovanja, nastave i postupanja s pojedincima različitih razvojnih 

Nastavne cjeline:

NASTAVNA CJELINA:

SADRŽAJ:

Uvod u razvojnu psihologiju

što je razvojna psihologija, povijesni pogledi na djetinjstvo, problemi i ciljevi razvojne psihologije, uloga znanja iz razvojne psihologije u poučavanju

Teorije razvoja

pregled glavnih teorija i njihovih zastupnika kroz područja: psihoanalitičke, bihevioralne, teorije socijalnog učenja, kognitivističke, etološke, ekološke; pozitivni i negativni utjecaji na razvoj mozga, biološki utjecaji na razvoj mozga

Adolescencija

tjelesne, kognitivne, emocionalne i socijalne promjene u adolescenciji, razvojne teorije o adolescenciji

Identitet

identitet i samopoštovanje, cjelovitost razvoja identiteta od djetinjstva do starosti, razvojne teorije o razvoju identiteta, adolescentska kriza, statusi identiteta

Razumijevanje ponašanja adolescenata u razvojnom kontekstu

konformizam i grupni procesi, rizično socijalno ponašanje adolescenata u kontekstu vršnjaka, ponašanja koja nas brinu (agresivnost, laganje, markiranje, školski neuspjeh, bježanje od kuće, promjene raspoloženja, delinkvencija, ovisnosti)

Aspekti razvoja: Kognitivni razvoj

Kognicija i kognitivni procesi; predodžbe, učenje i pamćenje

Pregled glavnih postavki najpoznatijih teorija kognitivnog razvoja: J. Piaget i L. Vygotsky;  kognitivni razvoj kao pretpostavka pamćenja, učenja i razumijevanja, uloga kognitivnog razvoja u obrazovanju

Aspekti razvoja: Moralni razvoj

definiranje morala i moralnih pravila, razlika društvenih i moralnih pravila, faze moralnog razvoja

Aspekti razvoja: Emocionalni razvoj

definiranje glavnih termina, emocionalni razvoj, socijalizacija emocija; važnost razvoja autonomije i nezavisnosti; privrženost

Razvoj pojma o sebi

definicije i dimenzije pojma o sebi, teorijska podloga, pojam o sebi u razvojnom tijeku

Roditeljstvo i stilovi odgoja

stilovi roditeljstva i njihovi ishodi na razvoj djeteta, uloga nagrade i kazne u odgoju

Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju

rizični i zaštitni čimbenici, internalizirani i eksternalizirani problemi, najčešći rizični i zaštitni čimbenici

Razvojne teškoće: odabrane teme

učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (daroviti učenici i učenici s teškoćama), teškoće u učenju, psihosomatske teškoće, kronično bolesna djeca 

zakonska regulativa,  oblici školovanja

Komunikacija

komuniciranje s adolescentima, korištenje „ja-poruka“ u komunikaciji s učenicima  

Način organizacije nastave:

Nastavu na kolegiju izvode profesorice Dunja Jurić Vukelić i Ana Petak u terminima prema rasporedu. Nastava će se održavati online, putem poveznice koja će polaznicima biti dostavljena naknadno u tjednu prije predavanja. U svakom terminu moguće je skraćeno održavanje nastave (ovisno o potrebama i mogućnostima polaznika), te će u tom slučaju ostatak termina biti posveće konzultativnoj nastavi.

Razvojna psihologija / Kolokvij iz Razvojne psih.*

 

Konačna ocjena na kolegiju: Izračunava se na temelju završnog pisanog ili usmenog ispita. Ispit se može održati na slijedeće načine:

 • pismeni ispit: u prostorijama Fakulteta hrvatskih studija u terminima predviđenima ispitnim rokovima
 • usmeni ispit: online, s dogovorom oko datuma i termina prilagođenom svakom polazniku posebno

Literatura:

 1. Obvezna literatura za kolegij:
   

Berk, L. (2007). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Lacković-Grgin, K. (2006). Psihologija adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (2005). Dječja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 

 1. Preporučena literatura:

Buggle, F. (2009) Razvojna psihologija Jeana Piageta. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2004). Odgajam li dobro svoje dijete? Odgovorno roditeljstvo. Zagreb: Marko M. usluge d.o.o.

Đuranović, M. (2014). Rizično socijalno ponašanje adolescenata u kontekstu vršnjaka. Školski vjesnik, 63, 1-2, 119-132.

Hitrec, G. (Ur) (2006). Škola otvorena roditeljima. Zagreb: Naša djeca.

Klarin, M. (2006). Razvoj djece u socijalnom kontekstu. Jastrebarsko. Naklada Slap. 

Milanović, M. (ur) (2013) Pomozimo im rasti: priručnik za partnerstvo odgojitelja i roditelja. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.

Miljković, D. i Rijavec, M. (2004) Bolje biti vjetar nego list: psihologija dječjeg samopouzdanja. Zagreb: IEP.

Mrđen, J. L. I Kralj, D. (2010). I ja mogu uspjeti! Djeca s poteškoćama u učenju.  Zagreb: Denonad.o.o.(Publikacija dostupna na webu Poliklinikeza zaštitu djece Grada Zagreba)

Mrđen, J. L., Milanović-Lambeta, A., Škovrlj, K. i Bačan, M.(2010). Trebamo li brinuti? Priručnik o adolescentima za roditelje i stručnjake. Grad Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba. (Publikacija dostupna na webu Poliklinike)

Raboteg Šarić, Z. (1995). Psihologija altruizma. Zagreb: Alinea.

Seligman, M. E. P. (2007) Optimistično dijete: provjereni program za prevenciju i trajnu zaštitu djece od depresije. Zagreb: IEP. 

 1. Prezentacije s predavanja: prezentacije će biti poslane studentima nakon svakog održanog termina nastave.

Kolegij: KOLOKVIJ IZ RAZVOJNE PSIHOLOGIJE

Nositelj kolegija:  doc. dr. sc. Lovorka Brajković

Nastavu izvode: Dunja Jurić-Vukelić, mag. psych. i Ana Petak, mag. psych.

Za uspješno polaganje kolegija „Kolokvij iz razvojne psihologije“ potrebno je izraditi seminarski zadatak.

OPIS ZADATKA:

Studenti trebaju izraditi powerpoint prezentaciju na temu po vlastitom izboru iz područja razvojne psihologije. 

 • Prilikom odabira teme studenti se mogu poslužiti obaveznom i preporučenom literaturom iz kolegija „Razvojna psihologija“.
 • Ciljna publika kojoj je prezentacija namijenjena su učenici (osnovna ili srednja škola) te je ideja da prezentacija bude izrađena tako da je prikladna i zanimljiva za tu populaciju.
 • Opseg sadržaja treba biti takav da bi mogao biti izložen učenicima na jednom nastavnom satu u trajanju od 45 minuta.
 • Prezentaciju neće biti potrebno izlagati.


Powerpoint prezentaciju potrebno je poslati na mail
apetak@hrstud.hr i djuric@hrstud.hr te je neće biti potrebno izlagati. Predviđenog roka izrade prezentacije nema (no ona je uvjet za uspješno polaganje kolegija i Programa PPDMN-a) te je studenti izrađuju tijekom pohađanja programa sukladno raspoloživom vremenu i obavezama.

 


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS