Upisi

Početak nastave: Svake godine u svibnju i rujnu 

Predbilježbe i upisi: tijekom čitave godine.

Prije upisa potrebno je ispuniti obrazac koji potom treba poslati na mmandic@hrstud.hr  

 

Cijena: 7.200,00 kuna

Školarina se plaća u dvije rate:
1. rata pri upisu prvog semestra
2. rata pri upisu drugog semestra

Studenti koji su diplomirali psihologiju ne polažu ispite s područja psihologije i umanjuje im se cijena studija za 1.440 kn.

 

Dokumenti potrebni za upis:

a)   Zadnja stečena svjedodžba ili diploma
b)   Rodni list (izvornik ili ovjerena preslika) (zbog OIB-a) 
c)   Domovnica (izvornik ili preslika)
d)   Dvije fotografije, 4×6 cm (za osobne dokumente)
e)   Matični broj (kojeg kandidat dobiva u sustavu NISpVU prilikom potvrđivanja namjere upisa na VU) – na uvid


Prije pristupanja upisu: 
Kandidati se trebaju javiti na upis s potvrdom o izvršenoj uplati 1. rate školarine u iznosu od 3.600,00 kn i potvrdi o uplati za troškove upisa u iznosu od 150,00 kuna
 

Podaci za uplatu 1. rate školarine:
Primatelj: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d, 10 000 Zagreb
IBAN primatelja: HR2323400091400021282
Model: 00
Poziv na broj: OIB kandidata-šifra 242 (primjer: 123456789101-242) 
Opis plaćanja: troškovi upisa u program PPDMN


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS