Upisi

Početak nastave: Svake godine u svibnju i rujnu 

Predbilježbe i upisi: tijekom čitave godine.

Prije upisa potrebno je ispuniti obrazac koji potom treba poslati na mmandic@hrstud.hr  

 

Cijena: 7.200,00 kuna

Školarina se plaća u dvije rate:
1. rata pri upisu prvog semestra
2. rata pri upisu drugog semestra

Studenti koji su diplomirali psihologiju ne polažu ispite s područja psihologije i umanjuje im se cijena studija za 1.440 kn.

 

Dokumenti potrebni za upis:

a)   Zadnja stečena svjedodžba ili diploma
b)   Rodni list (izvornik ili ovjerena preslika) (zbog OIB-a) 
c)   Domovnica (izvornik ili preslika)
d)   Dvije fotografije, 4×6 cm (za osobne dokumente)
e)   Matični broj (kojeg kandidat dobiva u sustavu NISpVU prilikom potvrđivanja namjere upisa na VU) – na uvid


Prije pristupanja upisu: 
Kandidati se trebaju javiti na upis s potvrdom o izvršenoj uplati 1. rate školarine u iznosu od 3.600,00 kn i potvrdi o uplati za troškove upisa u iznosu od 150,00 kuna
 

Podaci za uplatu 1. rate školarine:
Primatelj: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d, 10 000 Zagreb
IBAN primatelja: HR2323400091400021282
Model: 00
Poziv na broj: OIB kandidata-šifra 242 (primjer: 123456789101-242) 
Opis plaćanja: troškovi upisa u program PPDMN


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS