Jednostavan reporting
Šifra Predmet
150958 A history of Croatia
129992 Akademska pismenost
45642 Akademski engleski
45829 Akademski njemački
201296 Alojzije Stepinac-čovjek i režiimi
144625 Analiza društvenog učinka
141160 An Introduction to Global Communication
185333 Antička filozofija
52991 Antički gradovi kontinentalne Hrvatske
202952 Antički putevi i komunikacije na tlu Hrvatske
158266 Arhivistika za povjesničare
202954 Arhivistika za povjesničare
158270 Biblical Archaeology
202854 Biblical Archaeology
172612 Biblioterapija u nastavi književnosti
201425 Bioetika
144799 Book and Library History in Croatian Cultural Territory
202355 Civilizacija nasilja
201672 Computer-mediated communication and virtual management
187975 Computer-mediated communication and virtual team management
202356 Criminology of Bullying
57143 Čakavska književnojezična baština
200593 Definicije u suvremenoj umjetnosti
199523 Definitions in Contemporary Art
53914 Demografija
194388 Demografija 1
194395 Demografija 2
194397 Demografske mjere i modeli
57202 Demografski razvoj Hrvatske
189114 Demokratske promjene u Republici Hrvatskoj
202702 Demokratske promjene u Republici Hrvatskoj
186022 Deskriptivna statistika
144873 Developmental neurobiology
144630 Deviance at the Workplace
96487 Didaktika
190359 Didaktika
28722 Diferencijalna psihologija
202953 Diktature u srednjoj Europi
195017 Diplomatika s egdotikom i kronologijom
64813 Diplomski rad
64886 Diplomski rad
64818 Diplomski rad
118526 Diplomski rad
53899 Diplomski rad
64812 Diplomski rad (POV-ns_smjer)
64811 Diplomski rad (POV-zn_smjer)
144620 Dječja književnost
202862 Društva i uljudbe istočnoga Sredozemlja
53923 Društvena povijest
202475 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st.
118530 Društveni mediji
201674 Društveni mediji u odnosima s javnošću
144893 Društveni mediji u odnosima s javnošću
201333 Društveni menadžment
188101 Društveno odgovorno djelovanje
96364 Društveno ponašanje i komunikacija
200664 Društvo i maloljetnička delikvencija
159877 Društvo i održivost
130891 Društvo i održivost
130475 Društvo i religija: 13. -15. stoljeće
201788 Dubrovačka Republika u kontekstu hrvatske kulturne povijesti
57147 Dubrovačka Republika u kontekstu hrvatske kulturne povijesti
188135 Egipat u Hrvatskoj: fascinacija egipatskom kulturom u Hrvatskoj od antike do početka 21. stoljeća
46221 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi
188082 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi
76073 Egzistencijalni psihoterapijski smjerovi i logoterapija
78702 Ekonomska slika Istre u Antici
188096 Ekonomska sociologija
194368 Ekonomska sociologija
200133 Eksperimentalne metode
86409 Eksperimentalne metode
187984 Elektronički tekstovi
37811 Emocije
66554 Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine
38001 Engleski jezik-novinarski prijevod
38002 Engleski jezik u novinarstvu
187858 Epistemologija
53887 Epistemologija 2: obvezni seminar
187888 Estetika
187854 Etika
181165 Etika 2
201760 Europa u prvoj polovici 20. stoljeća
57183 European union and Croatia
202481 European Union and Croatia
202455 Europska integracija
57182 Europska integracija
188142 Europska stoljeća domoljublja
202370 Europska unija i civilno društvo
64856 Europska unija i civilno društvo
76067 Evolucijska psihologija
200595 Explaining Social Behavior
77724 Explaining Social Behavior
95333 Explaining Social Behavior
57113 Faktorska analiza
202483 Fenomenologijska sociologija
188100 Fenomenologijska sociologija
200594 Fikcijski diskurs [Metafizika]
52737 Film i religija
187876 Filozofija 19. stoljeća
200591 Filozofija demokracije
200592 Filozofija egzistencije u književnosti i filmu
187905 Filozofija egzistencije u književnosti i filmu
176935 Filozofija globalizacije
187914 Filozofija igre i športa
57138 Filozofija i kultura: Hrvatska u ozračju Europe
201781 Filozofija i kultura: Hrvatska u ozračju Europe
200596 Filozofija jezika
187913 Filozofija kibernetičke kulture
188570 Filozofija komunikacije
201678 Filozofija komunikacije
64817 Filozofija komunikacije
187821 Filozofija kulture
187866 Filozofija medija
187904 Filozofija mita i religije
61957 Filozofija odgoja
201457 Filozofija odgoja
201514 Filozofija politike
187889 Filozofija povijesti
201532 Filozofija prava
53893 Filozofija uma i kognitivna znanost
190441 Filozofija znanosti
185335 Filozofska i kulturna antropologija
188063 Fonologija hrvatskoga jezika
139805 Forenzička psihijatrija
53786 Forenzička psihologija
64842 Geopolitika i globalna sigurnost
201524 Giambattista Vico o pjesničkoj mudrosti
53921 Gospodarska povijest
202692 Gospodarska povijest hrvatskoga modernoga društva
202466 Gospodarski sustav EU
57187 Gospodarski sustav EU
94511 Govorni latinski
185331 Grčki jezik
86146 Grčki utjecaj na rimsku kulturu
37562 Grčko-rimska religija
130563 Grupni procesi i utjecaji
158262 Historiografski praktikum
202867 Historiografski praktikum
196383 History of Croatia
144304 History of Croatian Culture
158321 Hrana i ranonovovjekovlje
153265 Hrvati i Karolinzi
188088 Hrvati i slavenski svijet
195015 Hrvati u staroj dijaspori
202949 Hrvati u staroj dijaspori
85284 Hrvatska dijalektologija
201791 Hrvatska dječja književnost
188070 Hrvatska društvena i kulturna povijest do kraja XVIII. st
188007 Hrvatska društvena i kulturna povijest od XIX. st. do danas
187864 Hrvatska estetika
188075 Hrvatska etnologija
37458 Hrvatska etnologija
187906 Hrvatska filozofska baština u europskom kontekstu
201515 Hrvatska filozofska baština u europskom kontekstu
188083 Hrvatska gastronomija i enologija
188084 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture
190583 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture
200603 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja
38055 Hrvatska historiografija 19. i 20. st.
173130 Hrvatska i Prvi svjetski rat
202686 Hrvatska i Venecija u srednjem vijeku
201776 Hrvatska jezikoslovna normativistika
118517 Hrvatska jezikoslovna normativistika u 20. stoljeću
188076 Hrvatska književnost humanizma i renesanse
37452 Hrvatska književnost moderne i postmoderne
188069 Hrvatska književnost od moderne do danas
37436 Hrvatska književnost ranoga novovjekovlja
188071 Hrvatska književnost romantizma i realizma
37450 Hrvatska književnost romantizma i realizma
45641 Hrvatska književnost srednjovjekovlja
188078 Hrvatska književnost srednjovjekovlja
37435 Hrvatska kulturna i politička povijest 16. i 17. stoljeća
37448 Hrvatska kulturna i politička povijest 18. i 19. stoljeća
37456 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća
37431 Hrvatska kulturna i politička povijest srednjega vijeka
202690 Hrvatska kulturna povijest
38057 Hrvatska latinistička historiografija
201792 Hrvatska leksikografija
37464 Hrvatska likovna umjetnost
61962 Hrvatska pedagoška misao u razdoblju renesanse
202693 Hrvatska politička povijest
38056 Hrvatska povijest (16.-18.st.)
38059 Hrvatska povijest u 19. st.
130426 Hrvatska reformacijska književnost
188011 Hrvatska scenska umjetnost
38067 Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća
45833 Hrvatska usmena književnost
202852 Hrvatska vojna povijest 1990.-1995. godine
189129 Hrvatska vojna povijest 1990.-1995. godine
201793 Hrvatska zaštićena prirodna i kulturna baština
57139 Hrvatska zaštićena prirodna i kulturna baština
194398 Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice
45841 Hrvatski glagolizam
188080 Hrvatski glagolizam
86902 Hrvatski humanistički ep
84454 Hrvatski identitet u europskom kontekstu
201750 Hrvatski jezik i jezična politika
37888 Hrvatski jezik u 19. stoljeću
52318 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo
188072 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo
201770 Hrvatski književnici europskih i svjetskih referencija
201795 Hrvatski književni kanon
130432 Hrvatski književni kanon
201799 Hrvatski kulturni narativ
188122 Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća
201855 Hrvatski tisak u dijaspori
57237 Hrvatski tisak u dijaspori
37462 Hrvatsko arheološko nasljeđe
200602 Hrvatsko društvo i vjerske slobode
195016 Hrvatsko građansko društvo 1848.-1914.
173415 Hrvatsko latinističko nasljeđe
203992 Hrvatsko-ugarska prožimanja u XIX. stoljeću
144634 Humanistika u informacijskom dobu
202456 Ideja Europe
57185 Ideja Europe
57248 Imidž, upravljanje ugledom i lobiranje
200127 Inferencijalna statistika
37813 Inferencijalna statistika
28468 Informativni sustav Republike Hrvatske
195344 Institucije Europske unije
188079 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države
57155 Interpretacija književnoga teksta
201794 Interpretacija književnoga teksta
133474 Introduction to Sociolinguistics
188149 Istočna Azija u ranom novom vijeku
201530 Istočne filozofije i kulture
62006 Istraživačka skupina - Interpretacija novovjekovnih izvora
79379 Istraživačka skupina - interpretacija srednjovjekovnih izvora
96375 Istraživačka skupina -istraživanje i pisanje povijesti 20. stoljeća
96373 Istraživačka skupina-izvori egipatske, grčke i rimske povijesti
130523 Istraživačka skupina -izvori za hrvatsku povijest 19. stoljeća
63570 Istraživački projekt
57214 Istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta
158275 Isusovci, misije, mitovi i povijest
130433 Ivana Brlić-Mažuranić
201796 Ivana Brlić-Mažuranić
202951 Izabrane teme iz hrvatske povijesti 1918.-1928.
93960 Izabrane teme iz hrvatske povijesti 1929.-1941.
188091 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj
200665 Izbori i društvene zakonitosti
193872 Izrada diplomskoga rada
126008 Izrada diplomskoga rada
201199 Izrada psihologijskoga istraživanja
173585 Izrada psihologijskog istraživanja
194399 Javni sustavi i stanovništvo
130703 Jezično-stilske vježbe
126030 Jezik Hrvata u dijaspori
172615 Jezik i kultura Hrvata u BiH
188089 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini
187974 Jezik u medijima
202915 Jugoslavenske sigurnosne službe od 1944. do 1992.
45868 Juraj Križanić
57146 Kajkavska književnojezična baština
201801 Kajkavska književnojezična baština
202860 Kaptoli i samostani: žarišta srednjovjekovne civilizacije
144820 Kaptoli i samostani: žarišta srednjovjekovne civilizacije
130561 Klinička psihodijagnostika
57134 Književnost i kultura Hrvata u dijaspori
57110 Kognitivna psihologija
117215 Komunikacija u organizaciji
201677 Komunikacijski menadžment
187977 Koncepti i teorije medijskih utjecja
86130 Konvergencija medija i digitalno novinarstvo
201262 Korelacijske vježbe i nastavna praksa
190362 Korelacijske vježbe iz predmetne metodike nastave
125909 Korporativne komunikacije
147470 Kreativne tehnike u psihoterapiji i savjetovanju
132300 Kritička misao u sociologiji
188010 Kultura govora
201778 Kultura Hrvata u dijaspori
57218 Kultura, identitet i globalizacija
46086 Kulturalni aspekti rada
37768 Kulturna antropologija
53920 Kulturna povijest
188171 Kulturološki aspekti masovne komunikacije
86411 Kvalitativne metode
118528 Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji
202128 Kvalitativne metode u sociologiji
53915 Kvalitativne metode u sociologiji
144629 Kvantitativne metode istraživanja
118527 Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji
160959 Language, Power and Identity
177709 Latinizam franjevaca Bosne Srebrene
86899 Latinska paleografija i epigrafija
37578 Latinska patristika
185332 Latinski jezik
188065 Latinski jezik
204038 Latinski jezik
45754 Latinski jezik
37838 Latinski jezik 1
130277 Latinski jezik 2
38867 Latinski jezik 3
38868 Latinski jezik 4
61850 Latinski jezik 5
61853 Latinski jezik 6
147174 Leksikologija i leksikografija hrvatskoga jezika
173444 Lektura i korektura teksta
144892 Linguistic Diversity and Language Policies in Croatia and the EU
187819 Logika 1
28313 Logika 2
201517 Logika i umjetna inteligencija
201523 Ljubav i ljepota u djelima hrvatskih renesansnih filozofa
177435 Ljudska prava
28489 Magazini i revije
37847 Marin Držić
28502 Marketinške komunikacije i publicitet
57213 Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima
64815 Mediji i bioetika
86357 Mediji i djeca
202401 Mediji i Domovinski rat
57242 Mediji i nacionalna sigurnost
84884 Mediji i nasilje
45933 Mediji i terorizam
61961 Mediji u nastavi
57234 Medijska pedagogija
117213 Medijski i novinarski žanrovi
57209 Medijski menadžment
188175 Medijski trening
190408 Međujezičmi dodiri i ustroj hrvatskoga jezika
202512 Međunarodni odnosi
57186 Međunarodni odnosi
173621 Menadžment ljudskih potencijala
187840 Metafizika
53880 Metafizika 2: obvezni seminar
194389 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva
57236 Metode javne promocije znanosti
53908 Metodika nastave filozofije
188546 Metodika nastave Hrvatskoga jezika
201407 Metodika nastave Latinskoga jezika
86901 Metodika nastave latinskog jezika
53907 Metodika nastave povijesti
53847 Metodika nastave psihologije
53909 Metodika nastave sociologije
57208 Metodologija istraživanja masovne komunikacije
130892 Metodologija povijesne znanosti i akademska pismenost
53897 Metodologija znanstvenog rada
201751 Migracije i sigurnost
188105 Migracije i sigurnost
37885 Miroslav Krleža
201853 Miroslav Krleža
38647 Mjerenje u psihologiji
200130 Mjerenje u psihologiji
37814 Modeli analize varijance
79192 Moderna i suvremena povijest Bosne i Hercegovine
188064 Morfologija hrvatskoga jezika
37810 Motivacija
188689 Motivacija u nastavi Hrvatskoga jezika
144753 Motivacija u nastavnom procesu
200154 Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje
53837 Multivarijantno razlikovanje grupa
53913 Multivarijatne statističke metode
158263 Muzeji i historijske znanosti
202473 Nasilje djece i maloljetnika
202489 Nasilje u obitelji
57135 Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi
201518 Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi
177713 Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori
201448 Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulu
144752 Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulumu
86410 Neeksperimentalne metode
37801 Neurobiologija normalnog ponašanja
144875 Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders
200162 Neurofarmakologija
188093 New Age
187891 Nova etička kultura
130706 Novi mediji i digitalni marketing
28470 Novinarska etika
96366 Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine
37896 Oblici novinarske komunikacije
177429 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti
153303 Odgojno-obrazovna integracija djece s teškoćama u razvoju
118717 Odgoj u vrijeme antike
158282 Odnos Crkve i države
202887 Odnos Crkve i države
180619 Odnosi s javnošću u kulturi i športu
50140 Odnosi s medijima
190355 Opća pedagogija
144706 Opća pedagogija
38065 Opća povijest 20. stoljeća
38003 Opća povijest medija i komunikacije
38054 Opća povijest ranomodernog doba
38043 Opća povijest srednjega vijeka
38642 Opća psihopatologija
94507 Osnove biološke psihologije
130569 Osnove grčkog jezika
130285 Osnove grčkog jezika II
188067 Osnove hrvatske jezične kulture
188068 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)
64552 Osnove istraživanja tržišta
86090 Osnove komunikologije
194390 Osnove matematike u demografiji
202917 Osnove njemačke paleografije
201191 Osnove socijalnoga ponašanja
38644 Osnove socijalnog ponašanja
115576 Osnove stanične biologije i genetike
194391 Osnove statistike u demografiji
173137 Osnovno svladavanje njemačke paleografije: transkripcija i analiza temeljnih dokumenata vojne provenijencije iz 18. i 19. stoljeća
181148 Osuditi zločin: povijest i djelovanje Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu
201724 Pavao Ritter Vitezović
201465 Pedagogija djetinjstva
53904 Pedagoška psihologija
144759 Pedagoški menadžment suvremene škole
37796 Percepcija
38006 Pisanje na engleskom jeziku
53846 Pisanje nalaza u kliničkoj praksi
130541 Plemstvo u Hrvatskom saboru 1650.-1740.
200597 Poetika Frane Petrića
37737 Politička ekonomija
38031 Politička geografija
200712 Politička geografija
53882 Politička i pravna filozofija
45935 Politička komunikacija
53922 Politička povijest
53791 Politička psihologija
188092 Politička sociologija i hrvatsko društvo
57188 Politički sustav EU
202463 Politički sustav EU
57211 Politološki aspekti masovne komunikacije
173148 Popularna kultura te njen utjecaj na društvo druge polovice 20. stoljeća
117216 Poslovno komuniciranje
188032 Postanje hrvatskoga jezika
201520 Postanje hrvatskoga jezika
200708 Postindustrijsko društvo
46283 Postindustrijsko društvo
194400 Povijesna demografija
38841 Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije
38058 Povijest 19. st.
38070 Povijest Austrije
173110 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke republike
180620 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike
202895 Povijest Egipta, Grčke i Rima u filmskoj umjetnosti- činjenice vs.fikcija
201759 Povijest Hrvata u Vojvodini u 19. i 20. stoljeću-nacionalni i kulturni identitet
38053 Povijest Hrvatske (7.-16.st.)
38842 Povijest hrvatske filozofije
187890 Povijest hrvatske filozofije
172543 Povijest hrvatske sociologije
61935 Povijest hrvatskoga filma
194392 Povijest hrvatskoga iseljeništva
188085 Povijest hrvatskoga kazališta
37469 Povijest hrvatskoga kazališta
188081 Povijest hrvatskoga književnoga jezika
188066 Povijest hrvatskoga književnoga jezika
158264 Povijest i arheologija
202967 Povijest i arheologija
201758 Povijest i djelovanje Međunarodnoga kaznenoga suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu
93908 Povijest i kultura grčkog i rimskog svijeta
94019 Povijest i kultura starog Egipta
64441 Povijest i teorija filma
173129 Povijest komunizma od Karla Marxa do Fidela Castra
203989 Povijest kršćanstva u Hrvata
57136 Povijest kršćanstva u Hrvata
38069 Povijest Mađarske
28467 Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj
173132 Povijest Nezavisne Države Hrvatske
188150 Povijest nogometa
203990 Povijest Palestine
96412 Povijest Palestine
203991 Povijest parlamentarizma u Hrvatskoj
130517 Povijest parlamentarizma u Hrvatskoj
158315 Povijest Rusije
96453 Povijest Rusije
201752 Povijest Sjedinjenih Američkih Država: mitovi i legende Divljega zapada
130471 Povijest Sjedinjenih Američkih Država od prvih kolonija do kraja 19. stoljeća
37782 Povijest socijalnih teorija
200699 Povijest socijalnih teorija
188547 Povijest šume - stvarnost, imaginariji, ekologija (XV.-XVIII. stoljeća)
38068 Povijest Venecije
133586 Povijest Vojne krajine
202897 Povijest Vojne krajine
61897 Povijest Zagreba
173425 Povijest Zagreba
188147 Povijest žena u ranonovovjekovnoj Europi
144734 Praktične vježbe predmetne metodike [Filozofija]
144735 Praktične vježbe predmetne metodike [Kroatologija]
144744 Praktične vježbe predmetne metodike [Latinski jezik i književnost]
144736 Praktične vježbe predmetne metodike [Povijest]
144738 Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija]
144741 Praktične vježbe predmetne metodike [Sociologija]
37803 Praktikum biološke psihologije
173658 Praktikum iz eksperimentalne biološke psihologije
173584 Praktikum iz istraživačkih metoda
144890 Praktikum - metode istraživanja masovne komunikacije
64753 Praktikum odnosa s javnošću
93907 Prapovijest i prve civilizacije
201263 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija
172606 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija
64756 Pravne i etičke norme odnosa s javnošću
28476 Pravni aspekti masovne komunikacije
188077 Pravogovor
57198 Predrasude i prevencija diskriminacije
118518 Pregled latiniteta humanizma i renesanse
118519 Pregled poslijerenesansnog latiniteta
173449 Pregled povijesti hrvatske književnosti
173445 Pregled povijesti svjetske književnosti
118521 Pregled srednjovjekovnog latiniteta
53801 Primijenjena razvojna psihologija
53916 Primjena statističkih programa
64556 Primjene statistike u društvenim istraživanjima
37551 Pristup latinskom tekstu
201246 Pristup latinskomu tekstu
167188 Procjena i mjerenje ličnosti
57212 Profesija novinar (praktikum)
64751 Proizvodni proces medija (praktikum)
187855 Prosvjetiteljstvo i klasični njemački idealizam
201753 Prvi svjetski rat i Hrvatska
200703 Psihijatrija i društvo
200152 Psihofizika i biofizika
38650 Psihologija darovitih
37809 Psihologija djetinjstva i adolescencije
53800 Psihologija izbora zanimanja
79402 Psihologija komunikacije
57111 Psihologija ličnosti
53795 Psihologija marketinga
200713 Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije
64750 Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije
52976 Psihologija menadžmenta
53870 Psihologija obrazovanja
38640 Psihologija odrasle dobi i starenja
51161 Psihologija ovisnosti
37804 Psihologija pamćenja
200126 Psihologija pamćenja
53867 Psihologija ponašanja u organizaciji
28729 Psihologija rada
53827 Psihologija spavanja i budnosti
38648 Psihologija spolnosti
144872 Psihologija sporta i vježbanja
102937 Psihologija starenja
38843 Psihologija učenja
172611 Psihologija u hrvatskoj književnosti
181161 Psihologija u vrjednovanju obrazovanja - hrvatska i međunarodna perspektiva
28713 Psihologijska etika
173598 Psihološko savjetovanje
53816 Psihoneuroimunologija
188789 Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja u ratu i poraću
53871 Psihoterapijski pravci
161208 Psychology of Mass Media and Mass Communication
181149 Put u ne(mir): Vojno - politički odnosi u BiH tijekom 1991.- 1995. godine
187852 Racionalizam i empirizam
173624 Rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama
201210 Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
173686 Rad s grupama
202905 Rat u europskoj povijesti-Domovinski rat
86939 Razvoj društva i uspon civilizacija istočnog Mediterana
181140 Razvoj hrvatske psihologije u europskom kontekstu
144712 Razvojna psihologija
200551 Razvojna psihologija
53863 Razvoj u društvenom kontekstu
173127 Redovništvo u hrvatskoj kulturi
53873 Regresijska analiza
52484 Religije svijeta
201779 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta
37924 Retorika
203993 Rim: grad hodočasnika i umjetnosti
158276 Rim: grad hodočasnika i umjetnosti
45756 Rimska književnost 1
37568 Rimska književnost 2
37572 Rimska književnost 3
37576 Rimska književnost 4
38874 Rimska komedija
77723 Rimska metrika
86143 Rimska poezija 1
86145 Rimska poezija 2
45755 Rimska povijest i civilizacija
52993 Rimska pravna povijest
61851 Rimska proza (Srebrni vijek)
37575 Rimska proza (Zlatni vijek)
102942 Rimska vojska na tlu Hrvatske
202914 Rimska vojska na tlu Hrvatske
64749 Rizici masovne komunikacije
130425 Rodna problematika u hrvatskoj književnosti ranoga novovjekovlja
158254 Sakralna građevina u srednjem vijeku
187976 Sectoral Public Relations
201516 Self-Deception [Filozofija uma]
86092 Semiotika u masovnom komuniciranju
173147 Sigurnosne službe socijalističke Jugoslavije od nastanka Ozne 1944. do raspada SFRJ 1992.
188074 Sintaksa hrvatskoga jezika
37447 Sintaksa hrvatskoga jezika
202911 Slavne žene staroga svijeta
200698 Socijalna ekologija
37771 Socijalna ekologija
187861 Socijalna filozofija
37788 Socijalna patologija
37767 Socijalna psihologija
57109 Socijalna spoznaja i percepcija
172505 Sociologija devijantnosti
78823 Sociologija društvenih promjena
188103 Sociologija hrvatske dijaspore
37766 Sociologija hrvatskoga društva 1
37769 Sociologija hrvatskoga društva 2
46281 Sociologija hrvatskoga društva 3
46282 Sociologija hrvatskoga društva 4
161199 Sociologija hrvatskoga društva 5
188097 Sociologija hrvatskoga društva 6
159874 Sociologija identiteta
200611 Sociologija igara na sreću
144396 Sociologija igara na sreću
200704 Sociologija interneta
148505 Sociologija kulture i umjetnosti
57204 Sociologija lokalnih zajednica
188102 Sociologija migracija i etničnosti
177708 Sociologija morala
200615 Sociologija politike
188106 Sociologija potrošnje
84508 Sociologija potrošnje
200645 Sociologija prehrane
200700 Sociologija prostora
159975 Sociologija prostora
132301 Sociologija razvoja
28883 Sociologija religije
130871 Sociologija sigurnosti
159978 Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu
117156 Sociologija umiranja i smrti
52487 Sociologija zdravlja i bolesti
202361 Sociologija znanosti i tehnologije
202364 Sociology of Domestic Violence
46228 Sociološke teorije 1
46229 Sociološke teorije 2
172504 Sociološki aspekti iseljavanja Hrvata u 19. I 20. stoljeću
64752 Sociološki aspekti masovne komunikacije
188548 Southeastern Europe 1878-1945
28732 Specifična psihopatologija
177428 Spomenička baština kao povijesni izvor
187820 Srednji vijek i renesansa
200601 Srednjovjekovni latinski natpisi
202906 Srednjovjekovni sudbeni spisi
158272 Srednjovjekovni sudski spisi: pristupi i mogućnosti istraživanja
37787 Stanovništvo svijeta
144787 Staroegipatska civilizacija: Uvod u egiptološke studije
66479 Starogrčki odgoj i obrazovanje
37765 Statistika u društvenim istraživanjima
188095 Statistika u društvenim istraživanjima
28469 Statistika za komunikacijske znanosti
52336 Stilistika u medijskoj komunikaciji
187978 Strategic Thinking in Public Relations
201454 Strategije za aktivno učenje
144889 Stres i psihotrauma
200304 Studentska praksa
133183 Studentska praksa
188098 Subkulture mladih
188104 Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu
200599 Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu
45752 Sustavna sociologija 1
45753 Sustavna sociologija 2
200550 Suvremena filozofija
191412 Suvremena hrvatska književnost u staroj dijaspori
188039 Suvremena psihologijska istraživanja u Hrvatskoj
53911 Suvremene sociološke teorije
202124 Suvremene sociološke teorije
202375 Suvremene tendencije u kulturnoj teoriji
144606 Suvremene tendencije u kulturnoj teoriji
200606 Suvremeni duhovni izazovi
38845 Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi
201335 Suvremeni izazovi društvene obnove
33169 Svakodnevnica Rimljana
188086 Svjetska književnost
37854 Svjetska književnost - izabrani primjeri
172610 Školska pedagogija
202367 Šport i društvo
188099 Šport i društvo
117214 Tehnike u odnosima s javnošću
144785 Tekstologija
46290 Televizijski žanrovi u popularnoj kulturi
57245 Televizijsko novinarstvo
188073 Teorija i interpretacija književnoga teksta
201857 Teorija književnosti
57152 Teorija književnosti
194394 Teorija migracija
61951 Teorija povijesti
57115 Teorija psihologijskih testova
64855 Teorije europske integracije
202462 Teorije europske integracije
28495 Teorije i sustavi radijskog komuniciranja
37925 Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja
28490 Teorije i sustavi tiskovnog komuniciranja
28475 Teorije medija i masovne komunikacije
38643 Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti
201466 Terapijska pedagogija 1
201485 Terapijska pedagogija 2
64858 Terenska nastava
194401 Tipologija iseljavanja
165536 Tjelesna kultura i šport 1
165537 Tjelesna kultura i šport 2
185308 Tjelesna kultura i šport 3
185309 Tjelesna kultura i šport 4
173144 Totalitarni režimi
139788 Tretman ovisnika
61938 Tvorba riječi u hrvatskom jeziku
201805 Tvorba riječi u hrvatskom jeziku
202048 Tvorenice u hrvatskom jeziku XIX. stoljeća
118712 Udžbenik kao nastavno sredstvo
200600 Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo
172542 Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu
177430 Umjetnost Rimskog Carstva na tlu Hrvatske
57217 Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje
57172 Urbana povijest novovjekovlja
187990 Uređivanje teksta
202920 Usmena povijest o ratovima u Hrvatskoj
185329 Uvod u filozofiju
130821 Uvod u javne politike
38645 Uvod u kliničku psihologiju
57156 Uvod u komparativnu književnost
201797 Uvod u komparativnu književnost
144284 Uvod u kroatologiju
185330 Uvod u kulturologiju
37549 Uvod u latinsku filologiju
188094 Uvod u metode društvenih istraživanja
37764 Uvod u metode društvenih istraživanja 1
159976 Uvod u metode društvenih istraživanja 2
28462 Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku
86089 Uvod u novinarstvo
28500 Uvod u odnose s javnošću
38062 Uvod u pomoćne povijesne znanosti
153264 Uvod u pomoćne povijesne znanosti
57158 Uvod u povijesnu znanost
186021 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave
200121 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave
37808 Uvod u razvojnu psihologiju
172428 Uvod u socijalnu psihologiju
172495 Uvod u sociologiju
172501 Uvod u sociologiju hrvatskoga iseljeništva
159876 Uvod u znanstveni rad
61243 Uvod u znanstveno-istraživački rad
37789 Uvod u znanstvenoistraživački rad
64816 Veliki režiseri europske kinematografije
117209 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti
188172 Vizualna komunikacija
57140 Vjerske sastavnice hrvatske kulture
188782 Vještine psihologijskoga testiranja i klinički intervju
76082 Vještine upravljanja ljudskim resursima
173685 Vještine u pružanju psihološke pomoći
188053 Vojna i poratna psihologija-hrvatska i međunarodna iskustva
188151 Vojna povijest druge polovice 20. stoljeća
202921 Vojno-politički odnosi u BiH 1990.-1995.
188090 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka
187902 Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi
201463 Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi
86437 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom
86951 Vukovarska bitka - vojni i politički aspekti
76132 Začetnici komunikologije i njihova djela
187912 Zaključivanje i racionalnost
38774 Završni rad
53869 Zdravstvena psihologija
188087 Zemljopisna obilježja Hrvatske
172614 Zemljopisna obilježja Hrvatske
38883 Zoo-psihologija
200535 Žanrovi hrvatskoga latiniteta
144794 Žanrovi latiniteta humanizma i renesanse
144810 Žanrovi poslijerenesansnog latiniteta
79210 Život antičke obitelji u provinciji

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS