Analiza društvenog učinka
Šifra: 144625
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Balabanić
Izvođači: Ivan Balabanić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Analiza društvenog učinka predstavlja napor da se unaprijed vrednuju i procjene društvene posljedice koje će vjerojatno slijediti iz implementacije pojedinih politika ili programa, te specifičnih akcija od strane javne ili lokalne politike, ili pojedinih javnih ili privatnih organizacija. Važnost provođenja analize društvenog učinka direktna je posljedica prepoznavanja kompleksnosti ljudskih zajednica te spoznaje da negativne, nenamjeravane posljedice mogu zasjeniti prvotno željeni pozitivni efekt implementacije politika/programa/promjena. Cilj ovog kolegija jest da studente osposobi da prepoznaju različite razine mogućih društvenih učinaka kao rezultat provođenja politika/programa/promjena, da nauče pripremiti analizu društvenog učinka, prepoznati važne indikatore društvenog učinka prema različitim dimenzijama njegove važnosti za pojedinca, obitelj i zajednicu, te da ih osposobi da samostalno kreiraju projekt analize društvenog učinka.
Literatura:
  1. Burdge, Rabel J.; A community guide to social impact assessment; Social Ecology Press (2004)
Preporučena literatura:
  1. Brajdić Vuković, M., Ančić, B. i Domazet, M.; Podrška: Trajni učinak ili poticajni trenutak?; Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (2014)
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS