Antički putevi i komunikacije na tlu Hrvatske
Šifra: 202952
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
Izvođači: Igor Vranić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi kolegija su kod studenata razviti osjećaj povijesnog kontinuiteta na našim prostorima, kao i globalnu važnost hrvatskog povijesno-geografskog prostora u antici. Obzirom da se u antici vrijednost određenog prostora valorizirala izgradnjom prometnica, nastojati će se prikazati gusta mreža rimskih via publica, ali i mnogih vicinalnih cesta kojima je protkan hrvatski prostor. Obzirom da su rimske ceste vrlo često nastajale na prapovijesnim putovima, a da su one najčešće bivale predloškom za izgradnju suvremenih cestovnih trasa, cilj je istaknuti povijesnu važnost teritorijalne povezanosti u širem europskom kontekstu.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Nakon uspješno završenog studija student će moći
1. objasniti uzročno posljedične veze između povijesnih događaja i povijesnih procesa,
2. analizirati načine donošenja zaključaka o povijesnim procesima i događajima,
3. usporediti povijesne procese u različitim razdobljima,
4. razlučiti bitno od nebitnoga u interpretacijama povijesnih događaja i procesa,
5. diferencirati specifičnosti pojedinih povijesnih razdoblja.

Ishodi učenja
1. opisati dugotrajna istraživanja kojima se nastoji raščlaniti problem multidisciplinarnog istraživanja prostora koji je spajao, jadransko priobalje i njegovo zaleđe - nove spoznaje,
2. objasniti značaj radova koji su nastali na tu temu - izvješća o konkretnim terenskim istraživanjima na spomenutom prostoru,
3. povezati nepoznate ili do sada zanemarivane aspekte predmetne teme,
4. analizirati znanja i veze o etničkim zajednicama koje su obitavale na hrvatskim prostorima,
5. ocijeniti važnosti cestovne komunikacije u antici.


Tjedni plan nastave
1. Uvodno predavanje; upoznavanje s predmetom i literaturom;
2. Povijesni izvori (materijalni i pisani); ponavljanje razlike u statusu kolonije i municipija;
3. Pretpovijesna razdoblja i antičko (grčko-rimsko) doba na području Hrvatske; putevi i raskršća, prioriteti i perspektive u istraživanju etničkih zajednica sjeverozapadnog Ilirika tijekom prapovijesti i antike;
4. Arheološka topografija kontinentalne Hrvatske;
5. Antička arheološka topografija Daruvarskog područja; rimske ceste u Hrvatskoj;
6. Putevi i komunikacije u prethistoriji i antici na području Poreštine;
7. Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji;
8. Antičke rimske vile u gospodarskoj i prometnoj mreži srednje Dalmacije;
9. Antička arheološka topografija Hrvatske;
10. Plovidbene rute Jadranom i njihov utjecaj na formiranje rimskih naselja i gradova na istočnojadranskoj obali;
11. Geografski uvjeti razvoja antičkog grada u Hrvatskoj; Prilog antičkoj arheološkoj topografiji Đakovštine; Arheološki lokaliteti na trasama cesta Požeške kotline;
12. Rimska uprava i rimske pokrajine na tlu današnje Hrvatske; provincijalno gospodarstvo; promjene u naseobinskom sustavu kasnorimske Dalmacije;
13. Domorodačko stanovništvo i proces romanizacije - trasovno naslijeđe;
14. Ilirički rimski provincijalni putovi u kasnoj antici i utjecaj na razvoj istih na tlu današnje Hrvatske; vrijeme propasti Rimskog carstva na tlu Ilirika (597.-640.);
15. Terenska nastava.


Ocjenjivanje
Ocjenjivanje je višestruko i odnosi se na sudjelovanje u nastavi, izradu seminara i srednju ocjenu pismenog i usmenog ispita.
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni studij - Povijest
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni studij - Povijest
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS