Demografija 1
Šifra: 194388
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anđelko Akrap
doc. dr. sc. Marin Strmota
Krešimir Ivanda, bac.
Izvođači: Anđelko Akrap - Seminar
Marin Strmota - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Pružiti temeljna znanja nužna u proučavanju problematike razvoja stanovništva i njegovih implikacija na ukupni društveno-gospodarski razvoj.
Osposobiti studente odgovarajućim konceptualnim i analitičkim alatima u proučavanju stanovništva.
Pružiti mogućnost za razvoj i primjenu ovih alata u rješavanju problema.
Osposobiti znanjem i razumijevanjem odnosa između kretanja stanovništva i gospodarskih, društvenih i geografskih procesa.
Razviti vještine i kompetencije za uspješno provođenje primarnih istraživanja vrijednih objavljivanja u području demografije.

Područja i teme koje su obrađuju:
1. Uloga stanovništva u društveno-gospodarskom razvoju;
2. utjecaj gospodarskoga i društvenoga razvoja na razvoj stanovništva;
3. demografija kao društvena znanost;
4. osnovne jedinice proučavanja u demografiji;
5. podjela demografije;
6. predmet i metode demografije;
7. demografski razvoj i razvoj stanovništva;
8. izvori podataka o stanovništvu;
9. klasifikacija demografskoga znanja;
10. kretanje svjetskoga stanovništva kroz povijest;
11. etape/podetape razvoja stanovništva i teorija demografske tranzicije;
12. specifičnosti tranzicije u razvijenim zemljama te u zemljama u razvoju;
13. kretanje stanovništva i društveno-ekonomske posljedice;
14. demografska bilanca; prirodno kretanje stanovništva i analitički pokazatelji;
15. fertilitet i mortalitet,
16. opći i specifični pokazatelji/stope;
17. direktna i indirektna metoda standardizacije općih stopa;
18. odrednice nataliteta (fertiliteta) i mortaliteta;
19. tablice mortaliteta;
20. reprodukcija stanovništva (bruto i neto pokazatelji);
21. i dalje Izlaganje seminarskoga rada i osvrt na njega.
Literatura:
  1. Wertheimer-Baletić, Alica. Stanovništvo i razvoj, MATE, Zagreb, 1999.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS