Digitalna sociologija
Šifra: 227716
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić
Izvođači: Marija Zelić, mag. soc. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s osnovnim pojmovima i konceptima digitalne sociologije unutar konteksta hrvatskoga i svjetskoga društva.
Provođenje analize procesa digitalnih transformacija klasičnih obrazaca društvenosti i razvoja novih metodološko-konceptualnih socioloških alata.
Osposobiti studente za razumijevanje i primjenu teorijskih koncepata i te empirijsku analizu digitalno-tehnološkoga i socijalnoga konteksta društva.

Akademska postignuća (ishodi učenja) na razini programa kojima predmet pridonosi
Analizirati i interpretirati društvene pojave.
Analizirati i interpretirati utjecaj društvenoga konteksta i društvenih promjena na ljudski razvoj.
Kritički prosuđivati društvene procese.
Upoznati i razumjeti sociološki pristup u konceptualizaciji nekoga istraživačkoga problema, operacionalizaciji prema optimalnom empirijskom instrumentariju.
Usmeno i pisano interpretirati stručne i znanstvene sadržaje.

Očekivana akademska postignuća na razini predmeta:
1. Analizirati digitalne procese u samom društvu
2. Prepoznati temeljna obilježja digitalnih procesa u RH i svijetu
3. Primijeniti stečeno znanje za razumijevanje odnosa između tehnoloških i socijalnih dimenzija digitalnoga doba
4. Objasniti pozitivne i negativne učinke procesa digitalizacije na globalnoj i nacionalnoj razini
5. Opisati posljedice digitalne transformacije društvenoga prostora
6. Objasniti osnovne teoretske postavke digitalne sociologije
7. Povezati proces digitalizacije i transformacije suvremenih društvenih zajednica
8. Usporediti odnos digitalnoga jaza i nejednakosti u kontekstu različitih nacionalnih i regionalnih područja
9. Razviti svijest o metodama nadzornoga kapitalizma suvremenoga doba i pripadnim posljedicama
10. Koristiti stečeno znanje u prezentaciji tema iz područja digitalne sociologije

Sadržaj predmeta:
1. Uvod u tematiku digitalne sociologije; upoznavanje s ciljevima kolegija, silabom i literaturom
2. Pregled područja i osnovni pojmovi u digitalnoj sociologiji
3. Digitalne tehnologije i društvo (Web, ICT, Big Data)
4. Metode, alati i podatci u analizi digitalne sociologije
5. Društveni odnosi i društveno djelovanje unutar digitalnoga okruženja
6. Društveni i digitalni prostor
7. Digitalne zajednice
8. Digitalna ekonomija
9. Uloga medija u digitalnom društvu
10. Digitalna organizacija poslovanja
11. Digitalni jaz i nejednakost
12. Odnos tehnološke i socijalne dimenzije društva
13. Nadzirani kapitalizam
14. Završno predavanje i ponavljanje
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni studij - Sociologija
SOC-dipl (16534): Izborni kolegiji u 1. semestru SOCIOLOGIJA RAZVOJA I SIGURNOSTI ILI EUROPSKI STUDIJI - Redovni smjer - Znanstveni
SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN/NAST smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN/NAST smjer) - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni studij - Sociologija
SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN/NAST smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić:

    Ponedjeljkom od 13 do 14

    Lokacija: 018
  • Marija Zelić, mag. soc.:

    Ponedjeljkom od 12:30 do 13:30 i po dogovoru uz najavu na e-mail mzelic@hrstud.hr

    Lokacija: 018
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS