Društvo i religija: 13. -15. stoljeće
Šifra: 130475
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Jerković
Izvođači: Marko Marina - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Glavni je cilj upoznati studente s temeljnim procesima koji su obilježili odnos društva i religije u razvijenom i kasnome srednjem vijeku. Također, cilj je upoznati studente s najvažnijim primarnim izvorima i suvremenom literaturom relevantnom za promatranu problematiku. Pored svladavanja temeljne faktografije i povijesnih procesa, studenti će se prije svega poticati na komparativno razmišljanje i interdisciplinarni pristup. Cilj je i osposobiti studente za rad na izvorima, diplomatičkim i narativnim, koji se odnose na problematiku odnosa religije i društva u promatranom razdoblju.
Literatura:
 1. Berend, Nora; At the Gate of Christendom: Jews, Muslims and Pagans in Medieval Hungary, C.1000 - C.1300; (2001), str. izbor poglavlja
Preporučena literatura:
 1. Chaunu, Pierre; Vrijeme reformi: Religijska historija i civilizacijski sistem; (2002), str. izbor poglavlja
 2. Cohen, Mark R.; Under crescent and cross: the Jews in the Middle Ages; (1994), str. 121.-136
 3. King, Margaret L.; The Renaissance in Europe; (2003), str. izbor poglavlja
 4. Klaniczay, Gabor; "Konstrukcija svetačkih čudesa u razdoblju srednjovjekovnih kanonizacijskih procesa", u: Hagiologija: kultovi u kontekstu; (2008), str. 11-38
 5. Logan, Donald; A history of the Church in the Middle Ages; (2005), str. 202.-224.; 275.-296
 6. Mirir Rubin (ur.); Medieval Christianity in Practice; (2009), str. izbor poglavlja
 7. Morris, Colin; The Papal Monarchy. The Western Church from 1050 to 1250; (1989), str. izbor poglavlja
 8. Geoffrey Barraclough (ur.); The Christian World - A Social and Cultural History of Christianity; (2003), str. 133.-146.; 157.-170
 9. Tyerman, Christopher; Fighting for Christendom: Holy War and the Crusades; (2004), str. izbor poglavlja
 10. Samarrai, Alaudin; "Arabs and Latins in the Middle Ages: Enemies, Partners, and Scholars", u: Western Views of Islam in Medieval and Early Modern Europe; (1999), str. 137.-145
 11. Watt, Montgomery; The Influence of Islam on Medieval Europe; (1972), str. 72.-84
2. semestar
POV (17190) - Izborni predmeti: Srednjovjekovna povijest - Redovni studij - Povijest
POV (17190) - Izborni predmeti: Srednjovjekovna povijest - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Objavljeno: 29. 4. 2015. u 08:55
Marko Jerković

Student

Broj bodova

Ocjena

Helena Ilovača

15

Izvrstan (5)

Ante Bećir

15

Izvrstan (5)

Ivan Topić

12

Dobar (3)

Petra Vručina

12

Dobar (3)

Ivan Lovrić

11

Dovoljan (2)

Dominik Vulama

7

Nedovoljan (1)

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS