Demografski razvoj Hrvatske
Šifra: 57202
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dario Pavić
Izvođači: Dario Pavić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Cilj kolegija je pružiti temeljna znanja o uvjetima demografskih promjena i demografskog razvoja s naglaskom na promjene i razvoj populacija Republike Hrvatske i ranijih populacija na ovom prostoru.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Povezati opće znanje o društvu i društvenim procesima,
ukazati na oprečna mišljenja i alternativne hipoteze u različitim društvenim pitanjima,
ukazati na suprotnosti i zajedničke karakteristike polaznih pretpostavki različitih političkih, vjerskih i kulturnih orijentacija,
identificirati uzročno-posljedične veze među društvenim fenomenima,
ukazati na društvene ishode javnih politika,
planirati vlastiti angažman u rješavanju društvenih problema,
prikazati ključne strukturalne faktore koji oblikuju društvo,
analizirati društvenu promjenu kroz klasične i suvremene sociološke pristupe,
staviti u odnos makro i mikro nivo sociološke analize,
kombinirati različita teorijska polazišta u istraživanju društvenih fenomena,
ukazati na relevantnost koncepata kulture, socijalizacije, stratifikacije, društvene strukture te institucija u objašnjavanju društvenih fenomena.

Ishodi učenja
1. Objasniti temeljne demografske pojmove i mjere
2. Koristiti pojmove demografskog rasta i razvoja
3. Opisati demografsku situaciju Republike Hrvatske danas i demografske različitosti hrvatskih regija
4. Opisati odnos ekonomskih uvjeta i promjena koje utječu na dinamiku fertiliteta (rodnosti) i promjene u sastavu obitelji
5. Povezati uzroke starenja stanovništva i pojam demografske tranzicije
6. Objasniti kako mirovinski i socijalni sustav te međugeneracijski transfer ovise o demografskom sastavu i promjenama stanovništva Republike Hrvatske
7. Povezati ulogu prehrane i zdravstvene zaštite u oblikovanju populacije Republike Hrvatske
8. Razlikovati tipove migracija (posebice u 20. st.) i njihov utjecaj na strukturu stanovništva Republike Hrvatske
9. Objasniti demografske posljedice Prvog i Drugog svjetskog rata, te Domovinskog rata
10. Analizirati mogućnosti primjene populacijskih politika u Republici Hrvatskoj


Tjedni plan nastave
1. Temeljni demografski pojmovi
2. Pojam demografskog rasta i razvoja
3. Demografska slika Hrvatske danas
4. Ekonomika fertiliteta
5. Suvremene promjene obiteljske strukture
6. Stanovništvo i ekonomski razvoj - starenje stanovništva
7. Stanovništvo i ekonomski razvoj - mirovinski i socijalni sustav i međugeneracijski transfer
8. Mehaničko kretanje stanovništva - migracije
9. Rat i demografske posljedice rata
10. Prehrana stanovništva i utjecaj na demografske procese
11. Zdravstvena zaštita stanovništva Hrvatske
12. Populacijske politike - analiza, mogućnosti
13. Populacijske politike - povijest, ideologija
14. Suvremene tendencije svjetskog razvoja
15. Suvremene tendencije hrvatskog razvoja


Ocjenjivanje
Referat i usmeni ispit.
Literatura:
 1. Jakov Gelo, Anđelko Akrap i Ivan Čipin (2005.): Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske (Bilanca 20. stoljeća), Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb.
  Ivo Nejašmić (2008.): Stanovništvo Hrvatske.- demogeografske studije i analize, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb.
  Depopulacija Hrvatske, Društvena istraživanja (tematski broj), God. 13, Br. 4-5 (72-73), Zagreb.
  Stanovništvo Hrvatske - dosadašnji razvoj i perspektive, Dražen Živić, Nenad Pokos, Anka Mišetić (ur.), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Biblioteka Zbornici, Zagreb, 2005.
  Anđelko Akrap, Tomislav Ridzak, Nenad Pokos, Dražen Živić i Ivan Čipin (2003.): Činitelji demografskih kretanja u Republici Hrvatskoj, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb.
1. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN/NAST smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

3. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN/NAST smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Dario Pavić :

  Konzultacije srijedom od 14.45 h do 15.45 h.

  Lokacija:
Obavijesti
Objavljeno: 16. 10. 2019. u 15:35
Dario Pavić

Za sve one koji žele znati više o pojavi poljprivrede, na repozitoriju je poglavlje udžbenika "Anthropology" Conrada Kottaka o toj temi.

Dario

 

Objavljeno: 15. 1. 2015. u 12:17
Dario Pavić

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

od 7. do 23. siječnja provodi se studentska anketa o procjeni rada nastavnika za svaki kolegij koji slušate. Anketi možete pristupiti preko Studomata. Molim Vas da anketu ispunite u što većem broju i ocijenite moj rad, kako bih dobio povratnu informaciju o tome što radim dobro, a što ne baš dobro.

Srdačan pozdrav,

Dario 

Objavljeno: 9. 1. 2015. u 13:41
Dario Pavić

Evo o čemu smo razgovarali u srijedu.

 

http://www.jutarnji.hr/od-pocetka-ekonomske-krize-izgubili-smo-80-000-stanovnika/1270025/

 

Pozdrav,

 

Dario

Objavljeno: 23. 12. 2014. u 20:20
Dario Pavić

Evo nekoliko zgodnih web stranica povezanih s našim kolegijem:

Prikaz broja žrtava raznih epidemija u svijetu (kad smo već govorili o zdravstvu i zdravlju)

http://www.r-bloggers.com/visualizing-the-history-of-epidemics/

 

Jedan po meni malo kontroverzan tekst o starenju...dosta ružičast prikaz starog stanovništva

http://www.demogr.mpg.de/en/news_press/news_1917/older_smarter_greener_and_more_productive_3938.htm

 

Pa malo o muškarcima u Hrvatskoj i njihovim stavovima (oprez, ipak je ovo samo novinski članak)

http://www.jutarnji.hr/muskarci-u-hrvatskoj-konzervativni--ne-mogu-nista-bez-zena-i-majki/1186936/

 

Ugodni blagdani!

 

Dario

Objavljeno: 8. 12. 2014. u 11:46
Dario Pavić

Poštovane kolegice i kolege,

dodao sam dva teksta kao dio obvezne literature. Jedan je tekst Ivana Čipina o obrazovanju i fertilitetu žena u RH, a drugi je moj tekst (trenutno u tisku) o čimbenicima izvanbračnih rađanja u RH.

Lijep pozdrav,

Dario

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS