Engleski jezik-novinarski prijevod
Šifra: 38001
ECTS: 4.0
Nositelji: pred. Spomenka Bogdanić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razvijanje sposobnosti prevođenja različitih aspekata elemenata kulture i civilizacije engleskoga govornog područja. Samostalna primjena stečenih vještina prevođenjem kratkih strukturiranih tekstova s engleskog jezika na hrvatski i s hrvatskog jezika na engleski.
Literatura:
  1. Cory, H.; Advanced Writing with English in Use (odabrana poglavlja, cca 160 str.); CAE Oxford: OUP (1996)
  2. Evans, H.; Essential English for Journalists, Editors and Writers (odabrana poglavlja, cca. 200 str.); Pimlico (2000)
  3. Jednojezični rječnik prema izboru;
  4. Gramatički priručnik prema izboru;
  5. Autentični jezični materijali i tekstovi;
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Engleski jezik u novinarstvu
Položen : Pisanje na engleskom jeziku
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS