Elektronički tekstovi
Šifra: 187984
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ljubica Josić
Izvođači: Ljubica Josić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij je posvećen analizi iskustva čitanja i pisanja elektroničkih tekstova. Polazi se od definiranja razlika elektroničkoga teksta (hiperteksta) i tzv. tradicionalnoga teksta, s naglaskom na izmijenjene uloge čitatelja i autora, a posebno se obrađuje mogućnost višestrukoga autorstva (npr. mrežne enciklopedije otvorenoga tipa). Baveći se komunikacijskim kontekstom elektroničkih tekstova, na kolegiju se stječu znanja i o tekstnoj proizvodnji identiteta na društvenim mrežama, elektroničkome izdavaštvu i autorskim pravima, neprofitnim mrežnim medijima, funkciji teksta u računalnim igrama, elektroničkoj književnosti. Cilj je razviti i usavršiti vještine vezane ne samo uz prepoznavanje već i uz kreiranje raznih tipova elektroničkih tekstova.
Obvezna literatura:
Baron, Naomi S. (2015). Words Onscreen: The Fate of Reading in a Digital World. Oxford University Press.
Bolter, Jay D. (2001). Writing Space: Computers, Hypertext, and Remediation of Print. Lawrence Erlbaum Associates.
Sorel, S. i S. Janković-Paus. (2012). Nestanak linearnosti?. Filozofski fakultet u Rijeci, e-izdanje.
Literatura:
  1. e-izdanje
1. semestar
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija

2. semestar Ne predaje se
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija

3. semestar
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS