Ekonomska slika Istre u Antici
Šifra: 78702
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Cilj kolegija jest da student usvoji teorijska znanja o osnovama gospodarske povijesti staroga vijeka i specifikuma u regionalnim okvirima, te da ga to znanje osposobi za samostalno razumijevanje gospodarskih procesa u antici. Razvijanje sposobnosti pravilnog definiranja bitnih značajki gospodarske povijesti antike, analiza i kritičko razmatranje procesa gospodarske povijesti, te, posredno, primjena rezultata analize na gospodarsku povijest drugih razdoblja i regija.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Nakon uspješno završenog studija student će moći
definirati povijesne procese svojstvene pojedinim povijesnim razdobljima,
objasniti uzročno posljedične veze između povijesnih događaja i povijesnih procesa,
raspraviti o kontekstu povijesnih događaja,
usporediti povijesne procese u različitim razdobljima.

Ishodi učenja
1. opisati razdoblje rimskog osvajanja Histrije -uzroci i posljedice;
2. objasniti pojmove romanizacija i uspostava vlasti;
3. prikazati svoje mišljenje o povijesti gospodarstva u regionalnim okvirima - prirodne predispozicije antičke Istre;
4. analizirati teritorijalnu specifičnost velike gospodarske posjede (senatorski i carski posjedi), rezidencionalni kompleksi, privatni posjedi, keramičarske radionice);
5. definirati glavne pojmove (villa rustica, villicus ) i periodizaciju;
6. objasniti razne aspekte svakodnevice svih slojeva stanovništva.


Tjedni plan nastave
1. Uvodno predavanje; upoznavanje s predmetom i literaturom
2. Povijesni izvori (materijalni i pisani); istraživači antičke Istre
3. Geografski položaj Istre u antici; prapovijest i protopovijest (Histri); ratovi Histra i Rimljana Histarski ratovi (rad na izvorima); Rimsko upravljanje Istrom
4. Rimsko gospodarstvo; Rimska vojska, pacifikacija i urbanizacija Ilirika Histrije
5. Domorodačko stanovništvo i proces romanizacije; civitates peregrinae
6. Keramičke peći, ribnjaci, vodospreme, luke i pristaništa; Rimske vile Istre i Dalmacije
7. Verige, Valbandon, Barbariga, Červar, Bizantski kastrum, Kolci, Val Madona
8. Kultovi u predrimskoj Istri; kultovi u rimskoj Istri
9. Kulturni i društveni život; nekropole (od prapovijesnih tumula do ranosrednjovjekovnih groblja)
10. Dolina Mirne u antici
11. Maslinarstvo i vinogradarstvo, skladištenje
12. Rimska uprava i rimske pokrajine na tlu današnje Hrvatske; provincijalno gospodarstvo-razlike i istovjetnosti
13. Antički Brijuni; obrada tkanine fulionice
14. Razvoj ranog kršćanstva na tlu današnje Hrvatske i vrijeme propasti Rimskog Carstva na tlu Ilirika
15. Terenska nastava


Ocjenjivanje
Ocjenjuje se esej, sudjelovanje u nastavi i ispitno znanje (40 10 50).
Literatura:
 1. M. Križman, Antička svjedočanstva o Istri. "ZNŽakan Juri", Pula, 1997.
  S. Jurković, Atlas zapadne obale Istre. Histria antiqua 1 (1995.) 87-188.
  A. Šonje, Putevi i komunikacije u prethistoriji i antici na području Poreštine. Poreč - Pazin,1991.
  M. Suić, Antički grad na istočnoj jadranskoj obali, Zagreb, 2003.
  R. Matijašić, Gospodarstvo antičke Istre. "ZN Žakan Juri", Pula,1998.
  A. Starac, Unutrašnjost Histrije u vremenu rimske vlasti, Histria archaeologica, 26 (1995[i.e. 1997]), 58-106
Preporučena literatura:
 1. M. Sanader, Antički gradovi u Hrvatskoj. "Školska knjiga", Zagreb,1992.
  A. Starac, Rimska Pula - društveni život, Histria archaeologica 27, Pula, 1996. 93-152
  A. Škegro, Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije. "Hrvatski studiji", Zagreb 1999.
1. semestar Ne predaje se
POV (17189) - Izborni predmeti: Starovjekovna povijest - Redovni studij - Povijest
POV (17189) - Izborni predmeti: Starovjekovna povijest - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS