Evolucijska psihologija
Šifra: 76067
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Hromatko
Izvođači: Jelena Maričić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Upoznavanje s osnovnim principima evolucijske teorije te razumijevanje njihovih implikacija za objašnjavanje širokog raspona ljudskog ponašanja. Studenti će naučiti analizirati i interpretirati ponašanje iz perspektive njegove funkcije i adaptivnosti, te razumjeti kako je ono, poput građe organizma, evoluirani odgovor na selekcijske pritiske.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
2. Integrirati znanja o temeljnim psihičkim procesima i osobinama (percepcija, pamćenje, učenje, motivacija, emocije, ličnost, socijalno ponašanje).
3. Utvrditi biološke i neurobiološke osnove psihičkih procesa i ponašanja.
4. Utvrditi osobitosti, mehanizme i modele psihičkog razvoja te vrednovati učinke različitih bioloških i socijalnih čimbenika na tjelesni, kognitivni i socioemocionalni razvoj.
9. Kritički prosuđivati znanstvene spoznaje u svrhu generiranja istraživačkih hipoteza te podupirati znanstveni pristup spoznaji.

Ishodi učenja
1. Definirati osnovne principe evolucijske teorije;
2. Opisati funkcionalistički pristup analizi ljudskog ponašanja;
3. analizirati selekcijske pritiske koji su mogli dovesti do nekog ponašanja tijekom naše evolucijske povijesti te;
4. argumentirati zašto se neko ponašanje može smatrati adaptacijom, odnosno njezinim nus-proizvodom.


Tjedni plan nastave
1. Što je ljudska priroda i kako se ona razvila? Darvinijanska analiza. Tri darvinijanska pristupa objašnjavanju ljudskog ponašanja sociobiologija, bihevioralna ekologija i evolucijska psihologija.
2. Osnove evolucijske psihologije. Prijelomne spoznaje i uobičajene zablude. Evolucijski stabilne strategije.
3. Metode za provjeravanje evolucijskih hipoteza. Proksimalni i ultimativni mehanizmi. Evolucijski pristup u raznim granama psihologije.
4. Metode za provjeravanje evolucijskih hipoteza. Proksimalni i ultimativni mehanizmi. Evolucijski pristup u raznim granama psihologije.
5. Što je adaptivni dizajn? Psihološki( ili mentalni( mehanizmi? Borba za opstanak. Izazovi pribavljanja hrane, pronalaženja staništa i suočavanja s opasnostima u okolini.
6. Darvinova teorija spolnog odabira. Triversova teorija roditeljskog ulaganja. Roditeljsko ulaganje. Spolne razlike u roditeljskom ulaganju. Mučnine tijekom trudnoće. Sigurnost u očinstvo. Strategije roditeljskog ulaganja. Infanticid.
7. Darvinova teorija spolnog odabira. Triversova teorija roditeljskog ulaganja. Roditeljsko ulaganje. Spolne razlike u roditeljskom ulaganju. Mučnine tijekom trudnoće. Sigurnost u očinstvo. Strategije roditeljskog ulaganja. Infanticid.
8. Pronalaženje odgovarajućeg partnera za reprodukciju. Dugoročne i kratkoročne strategije izbora partnera. Spolne razlike. Ljubomora.
9. Pronalaženje odgovarajućeg partnera za reprodukciju. Dugoročne i kratkoročne strategije izbora partnera. Spolne razlike. Ljubomora.
10. Hamiltonovo pravilo uključujuće (inkluzivne) prilagođenosti. Suradnja među rođacima.
11. Život u grupi. Reciprocitet i dijeljenje. Dijeljenje hrane u lovačko-sakupljačkim društvima. Jesu li ljudi urođeno sebični?
12. Status i socijalna dominacija. Stvaranje saveza. Agresivnost. Konflikt među spolovima. Brak i nasljeđivanje.
13. Life-history teorija. Veličina mozga. Trajanje prenatalnog razvoja. Evolucija menopauze. Celibat i homoseksualnost.
14. Makijavelijanska teorija inteligencije.
15. Evolucija kulture.


Ocjenjivanje
Aktivnost studenta i sudjelovanje u raspravama će se opažati tijekom cijelog semestra, ali najveći dio ocjene nosi završni ispit.
Literatura:
  1. Buss, D.M. (2012). Evolucijska psihologija: Nova znanost o umu, Zagreb: Naklada Slap.
Preporučena literatura:
  1. Buss, D.M. (2012). Evolucijska psihologija: Nova znanost o umu, Zagreb: Naklada Slap.
    Barkow, J., Cosmides, L., Tooby, J. (1992). Adapted Mind. New York: Oxford University Press.
    Hrgović, J., Polšek, D. (2004). Evolucija društvenosti. Zagreb: Jesenski i Turk.
    Kardum, I. (2003). Evolucija i ljudsko ponašanje. Zagreb: Jesenski i Turk.
1. semestar
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

2. semestar Ne predaje se
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

3. semestar
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

4. semestar Ne predaje se
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS