Fenomenologijska sociologija
Šifra: 188100
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Markešić
Erik Brezovec, mag. soc et mag. educ. soc.
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij Fenomenologijska sociologija nastao je prateći suvremene trendove sociološke teorije ka obuhvaćanju subjektivnoga značenja pojedinaca prema onom se podrazumijeva kao prirodna datost, odnosno zdravorazumsko znanje. Na kolegiju Fenomenologijska sociologija , studentima diplomskoga studija sociologije daje se mogućnost da prošire znanje stečeno na Sociološkim teorijama II. u smjeru fenomenologije i njenih izvedenica u sociološkoj tradiciji. Kako bi to bilo moguće, kolegij počinje s osnovama filozofske fenomenologije kao kamena temeljca daljnjeg razvoja takozvanih kreativnih sociologija. Nakon uvodnih predavanja i savladavanja osnova fenomenologije kao i fenomenologijske sociologije, slijede odabrane teme iz društvenog života koje zaokupljaju istraživački interes fenomenologijskih sociologa (npr. vrijeme i identitet). Studentima se na taj način pruža mogućnost da kompletan društveni život počnu percipirati kao različita polja istraživačkih interesa i tema proučavanja; da na kreativan način, kroz implementaciju socijalne imaginacije sveobuhvatnije istraže društvenu dinamiku. Sukladno sociološkoj tradiciji, na kolegiju se ostavlja širok prostor raspravi i kritičkom promišljanju objektivnih i subjektivnih zbilja i datosti (zalihe znanja) koje nam svakodnevni život stavlja na raspolaganje.
Literatura:
  1. Izabrana poglavlja
  2. odabrana poglavlja
  3. odabrana poglavlja
Preporučena literatura:
1. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji (NS-smjer) - Redovni smjer - Nastavnički

2. semestar
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji (NS-smjer) - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (16535): Izborni kolegiji u 2. semestru (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji (NS-smjer) - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS