Filozofija komunikacije
Šifra: 64817
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Janović
Izvođači: Tomislav Janović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sustavno izložiti različite pojavne oblike i vidove komunikacije. Ukazati na zajedničke elemente svih oblika komunikacije. Predstaviti dva temeljna teorijska modela komunikacijskog procesa te istaknuti njihove prednosti i nedostatke. Sažeto prikazati evolucijske uvjete nastanka i razvitka ljudske komunikacije. Istaknuti najvažnije društvene, tehnološke i etičke aspekte komunikacijsko-informacijske revolucije i nastanka umreženog društva.
Literatura:
  1. Blackmore, Susan; Stroj za mem (poglavlja 1-4; 6-8; 14, 16); Algoritam (2005)
  2. Duck, Steve; David T. McMahan; The Basics of Communication: A Relational Perspective, 2. izdanje, (str. 6-20); Thousand OaksLondon: Sage (2012)
  3. Eco, Umberto; Kultura, informacija, komunikacija, (prvo poglavlje ( Svijet signala ); drugo poglavlje ( Svijet smisla ): I.5-I.8; IV.1-IV.5); Beograd: Nolit (1973)
  4. Floridi, Luciano; Information: A Very Short Introduction, (str. 1-31.; 103-121.); OxfordNew York: Oxford University Press (2010)
  5. Hall, Stuart; The Work of Representation, u: S. Hall, J. Evans, S. Nixon (ur.) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 2. izdanje, (str. 1-26.); Thousand OaksLondon: Sage (2013)
  6. Johansen, Jorgen Dines; Larsen, Svend Erik:. Uvod u semiotiku, Zagreb: Signum, 2000. (str. 7-79);
  7. Sperber, Dan: How do we communicate? , u: J. Brockman +amp; K. Matson (ur.) How Things Are: A Science Toolkit for the Mind, New York: Morrow, 1995: 191-199.( http://www.dan.sperber.fr/wp-content/uploads/2009/09/How-do-we-comunicate.pdf );
  8. Steinfatt, Thomas M.: Definitions of Communication , u: S. W. Littlejohn, K. A. Foss (ur.) Encyclopedia of Communication Theory, Thousand OaksLondon: Sage, 2009, str. 295-299.;
  9. van Dijk, Jan: The Network Society, 3. izdanje, Thousand OaksLondon: Sage, 2013. (str. 1-21);
  10. Watzlawick, Paul: Koliko je stvarno stvarno? Pometnja, dezinformacija, komunikacija: Jedan anegdotski uvod u teoriju komunikacije, Beograd: Nolit, 1987. (poglavlja 1, 3, 15, 16, 17);
1. semestar
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija
FIL-dipl (4402): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni
FIL-dipl (4402): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija
FIL-dipl (4402): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni
FIL-dipl (4402): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija
FIL-dipl (4402): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni
FIL-dipl (4402): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni
FIL-dipl (4402): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS