Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Glotodidaktika
Šifra: 223567
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Pružiti suvremeni i povijesni pregled te uvid u teorijske, psihološke, neurolingvističke te sociološke vidove na kojima se glotodidaktika kao interdisciplinarna znanost temelji.
Objasniti i prosuđivati o glotodidaktičkim problemima te individualnim čimbenicima koji izravno utječu na ovladavanje inim jezikom.
Raspravljati o procesu ovladavanja inim jezikom u kontekstu drugih disciplina iz područja društvenih (psihologija, pedagogija, sociologija, demografija) i humanističkih znanosti (lingvistika, filozofija, povijest).
Studenti će moći:
1. Opisati osnovne teorije i koncepte iz područja glotodidaktike kao interdisciplinarne znanosti tijekom povijesti.
2. Kritički prosuđivati o psihološkim, neurolingvističkim i sociološkim vidovima iz područja glotodidaktike.
3. Izreći definiciju komunikacijske kompetencije.
4. Objasniti proces ovladavanja prvim i inim jezikom te njegov povijesni razvoj.
5. Objasniti te raspravljati o individualnim čimbenicima ovladavanja inim jezikom.
6. Ustanoviti sličnosti i razlike između prijemnih i proizvodnih vještina pri ovladavanju inim jezikom.
7. Razlikovati metode istraživanja inim jezikom.
Opis sadržaja predmeta
1. Uvod u nastavni plan i program.
2. Ključni pojmovi: ovladavanje inim jezikom, prvi, drugi, strani, ini jezik.
3. Usvajanje prvoga jezika.
4. Dvojezičnost i višejezičnost.
5. Komunikacijska kompetencija.
6. Neurolingvistički vidovi ovladavanja inim jezikom.
7. Psihološki i primijenjenolingvistički vidovi ovladavanja inim jezikom.
8. Mentalni leksikon.
9. Individualni čimbenici ovladavanja inim jezikom (definicija, osobnost, temperament, talent).
10. Individualni čimbenici ovladavanja inim jezikom (motivacija, strategije, uloga dobi, strah od jezika).
11. Prijamne i proizvodne jezične vještine: slušanje, čitanje, pisanje, govorenje.
12. Sociolingvistički vidovi ovladavanja inim jezikom
13. Jezično nazadovanje.
14. Metode istraživanja u ovladavanju inim jezikom.
15. Ponavljanje i usustavljivanje.
Literatura:
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS