Grčko-rimska religija
Šifra: 37562
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Matasović
Izvođači: Maja Matasović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je doći do poznavanja rimskih religijskih običaja, propisa i svećenstva, pregleda osobina i oblika štovanja glavnih božanstava te viđenja razvoja religije od onoga što se zna o izvornoj rimskoj do kršćanstva preko različitih utjecaja iz Grčke i s istoka. Naglasak će biti postavljen na izvorne aspekte rimske religije te na njenu povezanost s drugim onodobnim religijama. Tražit će se usporednice u grčkoj religiji, ali i u religijama Male Azije te Etruščana. Bit će riječi i o antičkim kultovima na tlu Hrvatske. Polazište usporedbe bit će pojedina božanstva. Seminar uključuje čitanje odabranih tekstova klasičnih autora vezanih uz obrađivane teme. Studentske obaveze uključuju: pohađanje nastave, pripremu odabranih tekstova i izlaganje obrađenog mita, te ispit nakon odslušanog semestra.
Literatura:
 1. Perowne, S.: Rimska mitologija, Otokar Keršovani, Opatija, 1986;
  Zamarovsky, V: Bogovi i junaci antičkih mitova, Artresor naklada, Zagreb, 2004. (relevantne natuknice).
  Bilješke s predavanja
  Jedna knjiga iz preporučene literature
Preporučena literatura:
 1. Burkert, W.: Greek Religion, (pr. John Raffan), Harvard University Press, Cambridge Mass., 1985.
  Dumézil, G.: La religion romaine archaique, Payot, Pariz, 1966.
  Girardi Jurkić, V.: Duhovna kultura antičke Istre, Školska knjiga, Zagreb, 2005. Knj. 1: Kultovi u procesu romanizacije antičke Istre
  Graves, R.: The Greek Myths, Penguin, New York, 1960.
  Kerényi, K: Die Mythologie der Griechen I, II, DTV, München, 1966. (engl. izdanje The Gods of the Greeks, The Heroes of the Greeks, Thames and Hudson, London, 1950 / 1959)
  Matasović, R.: Kultura i književnost Hetita, Matica hrvatska, Zagreb, 2000.
  Miličević, M.: Rimski kalendar, Latina et Graeca, Zagreb, 1990.
  Ogilvie, R.M.: The Romans and their Gods, Pimlico, London, 2000.
  Olalla, P.: Mitološki atlas Grčke, Golden marketing Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.
  Puhvel, J.: Comparative Mythology, The Johns Hopkins University Press, Baltimore / London, 1987.
  Schwab, G.: Najljepše priče klasične starine, Mladost, Zagreb, 21961
3. semestar Ne predaje se
LAT (3987) - Izborni kolegiji [2. god.] - Redovni studij - Latinski jezik

4. semestar
LAT (3987) - Izborni kolegiji [2. god.] - Redovni studij - Latinski jezik
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS